Районното Мюфтийство в Кърджали проведе работна среща с имамите

Районно Мюфтийство Кърджали проведе работна среща с имамите. Срещата започна с рецитирането на айети от Корана и продължи с реч на районния мюфтия на Кърджали – г-н Бейхан Мехмед, след което бе представен и дневния ред. В края на програмата бяха изслушани препоръки и предложения от присъстващите имами.

Районният мюфтия раздели дневния ред на две: оценка на извършените дейности и подготовка за актуални дейности.

На срещата се обсъдиха следните теми:

  1. Националната Конференция, която ще се проведе в гр. София на 28.11.2020г.
  2. Преброяване на населението в Република България
  3. Седмицата на сираците
  4. Новата сграда за обслужване и обучение в гр. Момчилград.
  5. Конкурсът „Джамията в моя живот“
  6. Приключването на строителството на Ислямския център в гр. Кърджали
  7. Нови вакъфи

На събранието присъстваха още заместник районния мюфтия г-н Ерхан Реджеб, експертът по иршад към районно мюфтийство Кърджали – г-н Сезер Садулов и гост имамът в кърджалийската джамия г-н Метин Улуоджак.

Източник: Главно Мюфтийство на Република България

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal