Прешовският Архиепископ Ростислав с призив към клира и вярващите за спазване на ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса

In other languages: SK

Превод: Йордан Георгиев

Ростислав

Архиепископ на Прешов,

Митрополит на Чешките земи и Словакия

№ 53/2020 Прешов

15 октомври 2020 г.

Скъпи духовни отци, братя и сестри в Христа,

Ситуацията, в която Словакия и останалият свят в момента преживяват заради т.нар втора вълна на новата пандемия от коронавирус е нерадостна. Няма да давам оценка или както е популярно днес да съветвам някого. Но аз много искам да направя едно нещо.

Въпреки че не мога лично да прегърна и да насърча всички духовници и вярващи от Православната Църква на Чешките земи и на Словакия, бих искал да ви благодаря поне по този начин за проявената досега отговорност и отдаденост – за безброя примери на духовен героизъм, любов и смирение. В същото време искам да ви помоля, както и преди, да продължите с думи, но особено и с дела, въпреки всички неблагоприятни обстоятелства и ограничения, добре да засвидетелствате за Христос и Неговата Църква във времето и в света, в който живеем.

Не мога да кажа, че през изминалия период не е имало случаи на безразличие, невежество и безотговорност сред нашите свещеници и вярващи, както другаде. За съжаление, някои от нас все още не са осъзнали, че не пред държавата, а пред Бога носят отговорност както за собствения си живот, така и за този на близките си. Хубавото е, че такива „духовници“ и „вярващи“ не са много.

Вчера отпразнувахме празника Покров на Пресвета Богородица, който ни напомни тази година как нашите предци са реагирали на войни и епидемии, природни бедствия и други нещастия. Те намираха убежище в Храма и търсеха у Бога насърчение, утеха и сила в най-критичните моменти от живота си. Нека направим същото – от една страна, спазвайки всички препоръки и мерки, направени от представителите на държавната власт за защита на човешкия живот, но от друга страна – винаги помнейки, че човек има не само тяло, но и душа, за която трябва да се грижи поне равностойно.

На никого от вас няма да прочитам здравните препоръки и правителствените разпоредби. Те трябва да бъдат известни и прилагани не само от свещениците като духовни администратори на църковните общности, но и от всички православни християни като граждани на държавата. Също така няма да съветвам никой от вас как да се моли. Както и преди, продължете да отправяте своите молитви към Бога, като молите с вяра и доверие за по-скорошния край на пандемията, за изцелението на болните, както и за починалите. Моля, отправете специални молитви за лекарите, фелдшерите и всички, участващи в борбата с епидемията по какъвто и да е начин. Ежедневните ми молитви са за тях и за вас – духовенството и вярващите от нашата Църква, за да издържим заедно това изпитание. Смирено моля, споменавайте ме в молитвите си.

Времето ще покаже колко ефективни и значими са мерките, които влизат в сила от днес. Сега обаче е сигурно едно – не истерията и паниката, а единствено разумът, основан на вяра и баланс, опирайки се на християнските ценности и историческия опит на нашите народи (чехи и словаци – Бел. прев.), който ще бъде взет под внимание от лидерите на нашите държави (Чехия и Словакия – Бел. прев.), може значително да помогне за преодоляването на пандемията и връщането на хората към нормалния живот.

† Ростислав

Архиепископ на Прешов,

Митрополит на Чешките земи и Словакия

Източник: Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku | Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal