Комюнике на Вселенската Патриаршия за отстраняването на Митрополита на Ню Джърси и наложения аргос на Митрополита на Бостън

In other languages: GREN

Днес на 08 октомври 2020, в третия ден от своята работа за текущия месец, Светият и Свещен Синод коментира, между другото, подробно проблемите на Свещената Архиепископия на Америка и прегледа изложението на местния Архиепископ Високопреосвещеният г-н Елпидофор, за което взе и следните решения:

а) отмени действието на Устава на Свещената Архиепископия на Америка с перспектива за създаването на смесена Комисия от представители на Вселенската Патриаршия и на Архиепископията за изготвянето на нов такъв.

б) наложи на Високопреосвещения Митрополит на Бостън наказанието аргос (запрещение от свещенослужение – Бел. прев.) до празника на Рождество Христово за извършени от него канонични прегрешения.

в) премести Високопреосвещения Митрополит на Ню Джърси в Свещената Сардийска Митрополия и определи за Патриаршески Епитроп в тази овакантена (букв. овдовяла – Бел. прев.) Епархия на Ню Джърси Архиепископа на Америка г-н Елпидофор.

От Главния секретариат
на Светия и Свещен Синод
08 октомври 2020

Източник: Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎