Великотърновският Митрополит Григорий – почетен гражданин на Свищов | ДОКУМЕНТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

ПРЕПИС!
До………………………………..

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ 239
от заседание на Общинския съвет,
проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12

ОТНОСНО: Приемане на предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Свищов”                                           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за символите, почетните знаци и отличията на община Свищов, във връзка с предложение (рег. индекс 61-00-180/10.08.2020 г. при Община Свищов) от Свищовското архиерейско наместничество, предложение с Вх. № 458/14.08.2020 г. от Генчо Генчев – кмет на община Свищов, проведените заседания на Постоянните комисии и взетите от тях решения и предложение с Вх. № 473/21.08.2020 г. от д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов, Общински съвет – Свищов,

Р Е Ш И:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Свищов” Негово Високопреосвещенство Великотърновски Митрополит Григорий.

МОТИВИ: С рег. индекс 61-00-180/10.08.2020 г. в Община Свищов е постъпило предложение от Свищовското архиерейско наместничество за номиниране на Негово Високопреосвещенство Великотърновский Митрополит Григорий за почетното звание на Община Свищов – „Почетен гражданин на Свищов“. Същото е мотивирано с описание на дейността и заслугите на номинирания, както и с навършването през 2020 г. на негова кръгла годишнина – 70 години.

Кметът на община Свищов и Общински съвет – Свищов подкрепят горепосоченото предложение с респект към делата на духовния ръководител на Великотърновската епархия, в т. ч. в Свищовската духовна околия, както и към посочените следващи за тях аргументи.

Общоизвестен факт е мъдрото управление на Великотърновския Митрополит Григорий, близостта му до миряните и привързаността му към община Свищов, вече над четвърт век – от избора му през 1994 г. и към настоящия момент. Неговата дейност има съществен принос за духовния живот на жителите на община Свищов и за духовното и културното развитие на Свищов чрез отстояване, поддържане и разпространение на православната вяра между паството; увещаване и насърчаване клира и християните да бъдат благочестиви, милостиви и благотворителни към всеки нуждаещ се; настояване и даване на благословение за въздигане или поправяне  на църкви, параклиси и манастири; освещаване на църкви и манастири; настояване църквите и манастирите да бъдат снабдени с църковни одежди, богослужебни книги, икони в православен стил и други принадлежности, потребни за богослужението и др.

В резултат на ползотворното сътрудничество между ръководството на Община Свищов, Общински съвет – Свищов и Великотърновската света митрополия, многобройни са отслужените от Негово Високопреосвещенство Великотърновский Митрополит Григорий празнични литургии по повод на храмови празници, празници на града и околията, възстановяване и обновяване на свищовски храмове, сред които „Св. Преображение Господне“, „Св. Троица“, както и на църкви в населените места в община Свищов. Великотърновският Митрополит Григорий има съществен принос и в изграждането на параклисите в село Совата и ДСХ „Мария Луиза“ в Свищов. С неговата благословия е изграден и параклиса „Свети дух“ в Гробищния парк в Свищов, в памет на 12-те свищовски деца, загинали в река Лим през 2004 г., както е и поставена на входа на храм „Света троица“ 3-метрова мемориална плоча с техни снимки, което още повече засвидетелства съпричастността му към трагедията, сполетяла свищовските семейства. Многобройни са и дадените от Митрополит Григорий благословии на дейности, които рефлектират благоприятно върху живота на жителите на община Свищов – в т. ч. ремонтни дейности, свързани с реконструкция и рехабилитация на общинската инфраструктура. В годините на своята духовна кариера той е постоянен в борбата със секти, разкол и лъжеучения в района. Приоритет в дейността му е развитието на международното духовно сътрудничество и междуцърковните отношения. Основна мисия в упорития труд на Митрополит Григорий в Свищовската духовна околия е „Свищовлии да пълнят Божиите храмове, а градът да си възвърне онази слава на възрожденски и просветителски център, която е имал в миналото.“

В резюме, Великотърновският Митрополит Григорий е роден на 10.10.1950 г. в с. Козаревец (обл. В. Търново), а духовната му кариера започва през 1968 г. като послушник в Преображенската св. Обител, където през 1974 г. е постриган в монашество с името Григорий. Висше образование завършва в Софийската духовна семинария и Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в София през 1979 г., по което време служи като митрополитски дякон и йеромонах във Великотърновска митрополия. През периода 1980-1985 г. Григорий е назначен за протосингел на Старозагорската митрополия, в който период по решение на Св. Синод е възведен в архимандритско достойнство от Старозагорския митрополит Панкратий и е сътрудник в отдела за Междуцърковни отношения при Св. Синод. За успешната му духовна кариера допринасят и богословските специализации в университета в гр. Нюшател, в институтите в Босей и Женева (Швейцария), в Лондон, Бирмингам, Кентърбъри и Оксфорд (Англия). През периода 1985-1987 г. Григорий е назначен за викарий на Старозагорския митрополит Панкратий, а през периода 1987-1990 г. е викарий на Великотърновския митрополит Стефан. През 1990 г. номинираният заема длъжността ректор на възстановената Пловдивска духовна семинария, а след това е назначен за ректор на Софийската духовна семинария до избора му за Великотърновски митрополит през 1994 г.

С оглед на горното и в подкрепа на предложението на Свищовското архиерейско наместничество, удостояването със званието „Почетен гражданин на Свищов“ на Великотърновския Митрополит Григорий, по повод на кръглата му годишнина (70 години), ще засвидетелства уважението на община Свищов към неговата обществено значима личност, ангажираността и активността му, както и ще утвърди спасителната роля на Църквата за всички вярващи в Свищовската духовна околия.

Самото удостояване е нормативно реализируемо след решение на Общинския съвет, вследствие на което на тържествена церемония, носителят получава Удостоверение с Решението на Общински съвет – Свищов за присъждане на званието, почетния плакет на Община Свищов и почетната значка на Община Свищов. Удостоеният със званието „Почетен гражданин на Свищов“ се вписва в Почетната книга на града.

В залата присъстват 23 общински съветници.
Гласували “За” – 19, “Против” – няма и “Въздържали се” –  4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ …

                   /д-р Кристиян Кирилов/

Вярно при ОбС: …………………

                           /Л. Миронова/

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal