Начало » Разни » Молитви, акатисти, жития » Акатист към Светите Праведни Богоотци Йоаким и Анна

Акатист към Светите Праведни Богоотци Йоаким и Анна

Акатист към Светите Праведни Богоотци Йоаким и Анна

Кондак 1

Избрани от човешкия род прародители на Христа, родили Преблагословената Богоотроковица, от Която се роди по плът Син Божий, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно! Като имате велико дръзновение пред Христа Бога и винаги предстоите пред Неговия Небесен престол, прилежно Му се молете да се избавим от беди, та непрестанно да ви зовем:
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Икос 1

Първият Ангел бе пратен от Бога при вас, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно, когато скърбяхте за своето безплодие, единият в пустинята, а другата в своята градина, възнасяйки молитва към Бога, и така Безплътният ви донесе радостно благовестие, че ще родите Преблагословена Дъщеря, и в Нея ще бъде благословен целият човешки род. С него и ние ви принасяме радостно хваление:
Радвайте се, свято разцъфтели от Давидовия корен клонки от лозата на живота; радвайте се, родили Дъщеря, Преблагословена от всички родове.
Радвайте се, всечестни прародители на въплътилия се Син Божий; радвайте се, всеизрядни изпълнители на скритото от векове тайнство.
Радвайте се, най-близки сродници по плът на Утехата Израилева; радвайте се, еднокръвни родственици на Спасителя на света.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 2

Когато се видя унизен от първосвещеника на Иерусалимския храм заради своето безплодие, свети Иоаким силно се опечали и в скръбта на душата си се отдалечи в пустинята при своето стадо, и там с много сълзи се молеше на Господа да го удостои да се нарече баща на дете, съедини молитвата с пост и със съкрушено сърце зовеше към Вседържителя Бога: Алилуия.

Икос 2

Познала силната скръб на своя мъж, света Анна стоеше в дома си, горчиво плачеше и се молеше на Господа да снеме от нея укора на безплодието. А ние, спомняйки си дивното търпение на праведните, зовем така:
Радвайте се, богоизбрана двоице, родила Майката на Единия от Троица; радвайте се, произвели непорочната Родилка на своя Създател.
Радвайте се, благословени съпрузи, отгледали Преблагословената между жените Дъщеря; радвайте се, чути от Господа във вашето безплодие.
Радвайте се, защото вашите слъзни молитви преминаха небето и стигнаха до ушите на Бога Израилев; радвайте се, защото временното ваше поругание се измени във вечна слава на небесата и на земята.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 3

Преизпълнен с Божията сила, Ангел Господен се яви на свети Иоаким в пустинята и му каза: „Бог чу твоята молитва и благоволи да ти даде Своята благодат: ето, твоята жена Анна ще зачене и ще ти роди Дъщеря, от Която ще дойде радост за целия свят.“ Като каза това, безплътният му заповяда да отиде в Иерусалимския храм, където ще намери своята съпруга да се моли, и заедно с нея там да пее хвалебна песен на Бога Израилев: Алилуия.

Икос 3

Преизпълнена със скръб в сърцето, света Анна, като влезе в своята градина, видя птиче гнездо на дървото с малки птичета в него и усърдно се молеше на Господ да я сподоби да стане майка на дете. И ето, яви й се Ангел Господен и рече: „Твоята молитва е чута, твоите въздишки преминаха отвъд облаците и твоите сълзи възлязоха пред Бога: ето, ти ще заченеш и ще родиш Преблагословена Дъщеря, в Която ще бъдат благословени всички земни колена и чрез Нея ще се даде спасение на целия свят, Тя ще се нарече Мария.“ Спомняйки си такова радостно ангелско благовестие, да пеем на Богоотците така:
Радвайте се, праведни съпрузи, преизбрани свише от Бога; радвайте се,непорочно постъпвали по всички Господни заповеди.
Радвайте се, получили вечно утешение в своята временна скръб; радвайте се, превъзнесени от Божията десница противно на всяко очакване.
Радвайте се, защото Господ си спомни за вас във вашето смирение и скръб; радвайте се, защото се сподобихте да бъдете прародители на Сина Божий.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 4

Обзет от буря на съмнение и недоумение от благовестието на Ангела, праведният Иоаким бързо отиде в град Иерусалим, където пред вратите на храма намери света Анна, която много славословеше Господа и му извести за предсказанието за чедо. Той също благовести за видението си на своята съпруга и заедно с нея въззова към Господа: Алилуия.

Икос 4

Когато чуха сродниците и познатите за преславното зачатие на света Анна, славеха Бога Израилев, а богомъдрата Анна посвети плода на своята утроба на служение на Бога, възнасяйки топло благодарение на Господа. А ние, радостно възпявайки всеславното зачатие на Богоотроковицата Мария, зовем към Нейните свети родители така:
Радвайте се, радостни предизвестители на идещия в света Изкупител; радвайте се, вечнопаметни праотци на очаквания Спасител.
Радвайте се, дали плът на Словото Божие чрез вашата благословена Дъщеря; радвайте се, наричащи свой внук въплътения Бог.
Радвайте се, достойни служители на великата тайна на благочестието; радвайте се, всеизрядни посредници на Божието снизхождение към човеците.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 5

Всеблажени Иоакиме и Анно, вие се сподобихте да родите по плът Богосветлата звезда, явила Слънцето на правдата, Христа Бога, Пресвета Богородица и приехте възжеланото име Богоотци. Небето и земята се зарадваха за Нейното свято рождество и целият човешки род се освети, пеейки на дивния в Своите светии Бог: Алилуия.

Икос 5

Като видяха родителите на родилата се от тях Богоотроковица Мария, Майката на Създателя, като Божи кивот, благоговейно Й послужиха. Не се отвръщайте и от нас, които молитвено падаме пред вас и зовем:
Радвайте се, светло възрадвали се за рождеството на Богоотроковицата Мария; радвайте се, усладени от Нейното виждане.
Радвайте се, умилени от Нейното слушане; радвайте се, благословени и облажени след това от Божия първосвещеник.
Радвайте се, добре отгледали непорочната Агница в своя дом; радвайте се, имали за своя Дъщеря Майката на Агнеца и Пастира.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 6

Проповедници на Божиите чудеса се явихте, светии, когато изпълнихте своя обет към Бога и въведохте тригодишната Богоотроковица Мария със слава в Божия храм, за да обитава там в светая светих, и затова побързахте радостно да принесете славословие на Бога на вашите отци: Алилуия.

Икос 6

Богоотроковицата изгря като пълна луна в Своя честен вход в храма Господен, Ангелите се удивиха на Нейната чистота и Божият първосвещеник Захария, приел я от вашите ръце, свети Иоакиме и Анно, с чест я въведе във вътрешната светая светих, като истински одушевен Божий кивот, а вас облажи по достойнство с такива похвали:
Радвайте се, родили всемирната радост на човешкия род; радвайте се, възпитали причината за обновлението на човеците.
Радвайте се, привели в Господния храм одушевения Божий Кивот; радвайте се, поселили вашата свята дъщеря в светая сетих.
Радвайте се, явили се сродници на имащия да се въплъти Бог; радвайте се, станали събеседници на Ангелите.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 7

Изпълнил желанието на душата си и отдал своя обет на Бога, преблажени Иоакиме, ти в добра старост свято и праведно си завършил земния си живот в Господа. Сега възнеси молитва към Него и за нас, за да се сподобим да получим добър, мирен и непосрамващ край, зовейки към Него: Алилуия.

Икос 7

Нов и богоугоден живот, света Анно, си водила в своето вдовство, пребивавайки в Божия храм и служейки на своята Свята и Преблагословена Дъщеря, затова, като истинска и богоугодна вдовица и Христова прамайка, те възхваляваме заедно с твоя съпруг, Богоотец Иоаким, усърдно ви почитаме и с любов ви принасяме такива песни:
Радвайте се, праведници, чиято правда сияе като слънце вовеки; радвайте се, приятели на Ангелите, съжители на светиите и близки на Бога.
Радвайте се, предстоящи пред самия небесен престол; радвайте се, имащи велико дръзновение към Христа Бога.
Радвайте се, украшение на тържествуващата Църква на небесата; радвайте се, застъпници на войнстващата Църква на земята.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 8

Завършила своето земно странстване, света и праведна Анно, ти си заспала сън смъртен на ръцете на твоята пребожествена Дъщеря, Богородица Мария, и с упование си се преставила в Бога. Затова, като славим твоето свято успение, те молим, о, всечестна Божия Прамайко, когато и ние започнем да заспиваме смъртен сън, помоли Спасителя Христа кротко да отдели душата от тялото и да ни избави от властта на бесовете, та в радостта на светиите да Му зовем: Алилуия.

Икос 8

Целият християнски свят достойно ви облажава, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно, и молитвено прославя вашите честни имена, Христовата Църква радостно празнува вашата памет и ви принася хвалебни песни:
Радвайте се, светилници, благодатно озаряващи мрака на нашите души; радвайте се, милостиво поглеждащи към нас, земнородните, от висотата на вашата слава.
Радвайте се, постоянни съмолитвеници на Богородица Мария; радвайте се, могъщи омилостивители на Христа Бога.
Радвайте се, защото спасявате от всякакви беди имащите вяра и любов към вас; радвайте се, защото избавяте от внезапна смърт молитвено призоваващите ви на помощ.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 9

Всички Ангели Божии и ликовете на светиите на небесата ви приветстват, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно, човешките родове на земята ви възхваляват с молитвени песни и за вашето молитвено застъпничество благодарно зоват към Бога: Алилуия.

Икос 9

Нашето красноречие на може да ви възхвали достойно, свети прародители Христови; но вие, като милостиви, не отхвърляйте и нашите убоги похвали, но ни бъдете топли застъпници и молитвеници пред Господа, възпълвайки с вашите свети молитви оскъдността на нашите души, та благодарствено да ви зовем:
Радвайте се, възжелани наши ходатаи за вечната радост и слава; радвайте се, усърдни молитвеници пред Господа за временни и вечни блага.
Радвайте се, запазващи верните от смъртоносни язви с вашето застъпничество; радвайте се, прогонващи пагубните ветрове със своите молитви.
Радвайте се, защото с вашето ходатайство укротявате земетресенията и силните бури и ги превръщате в тишина; радвайте се, защото бързо се притичвате на помощ във всякакви беди и опасности.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 10

На желаещите душевно спасение и подвизаващи се усърдно се явихте добри помощници, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно, и се нарекохте пазители, единият на монасите, а другата на монахините, принасяйки общо моление на Бога за всички верни, та всички благодарствено да възгласят на прославилия ви по цялата вселена Цар на славата Христос: Алилуия.

Икос 10

Със закрилата на вашите небесни молитви, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно, ни запазвайте и ограждайте от изкушенията на врага дявол, търсещ да погуби душите ни; защото добре познаваме силата на вашите молитви пред лицето на вашия Внук по плът, нашия Христос Бог. Не преставайте да Го умолявате за всички, които ви почитат с любов и зоват:
Радвайте се, доброплодна маслина, обилно източваща за нас елея на Божията милост; радвайте се, два добросенчести кипариса, привеждащи ни от зноя на страстите в покоя на безстрастието.
Радвайте се, висон и багреница, от които се изгради Божията скиния; радвайте се, двоица гургулици, произвели непорочната Гълъбица.
Радвайте се, вечно царуващи с вашата Дъщеря, Царицата на всичко; радвайте се, светло тържествуващи в горния Сион в Нейната небесна обител.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 11

Милостиво приемете нашето хвалебно пение и не ни лишавайте от вашите молитвени щедрости, о, свети прародители Христови, Иоакиме и Анно, ако и да сме недостойни за вашето свято застъпничество поради греховете си; но като благи и всещедри, ни го подайте и ни помогнете да се очистим с покаяние от греховните скверноти, та с чисто сърце да пеем на нашия Създател хвалебна песен: Алилуия.

Икос 11

Като два светоподателни светилника, запалили всемирната Свещ, да познаем светите Богоотци Иоаким и Анна, о, братя, и озарени от сиянието на тяхната небесна слава, да им запеем така:
Радвайте се, удостоени да възпитате несравнено по-славната от Серафимите; радвайте се, осияни от лъчите на Божията благодат.
Радвайте се, преизпълнени с духовно благоухание; радвайте се, принасящи на Бога тамяна на вашите молитви за целия християнски свят.
Радвайте се, с Богородица Мария и Предтечата Йоан винаги предстоящи до Христовия престол.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 12

Подайте ни Божията благодат и милост, изпросете ни от Господа прощение на греховете и изправление на живота ни, свети Богоотци Иоакиме и Анно, и не преставайте да се молите пред лицето на Вседържителя Бога, тъй като имате голямо дръзновение пред Него. С цялото си усърдие припадаме пред вас, като пред всегдашни предстоятели и застъпници наши, молим и благоумилно зовем всички към Твореца: Алилуия.

Икос 12

Възпявайки вашето всесилно застъпничество пред Бога, свети и праведни Иоакиме и Анно, величаем възвеличилия ви Христос Господ, възпявайки и родената от вас Пренепорочна Негова Майка и усърдно ви принасяме по дълг такива похвали:
Радвайте се, препрославени от изток до запад; радвайте се, божествени стражи, непрестанно бдящи в молитва към Бога за всички верни.
Радвайте се, податели на благодатна помощ на всяка християнска душа; радвайте се, изпълнители на добрите моления и молби на благочестивите.
Радвайте се, преизрядни и безвъзмездни изцелители на душевни и телесни недъзи; радвайте се, всеусърдни и благоприятни наши ходатаи за временни и вечни блага.
Радвайте се, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно.

Кондак 13

О, свети и праведни Богоотци Иоакиме и Анно! С усърдие и любов ви молим, падайки в подножието на нозете ви: умолете Господа Бога да ни избави от вечната погибел, приготвена за грешниците, та спасени по милосърдието на нашия Бог и подкрепяни от вашите свети молитви, благодарствено да Му пеем Ангелска песен: Алилуия.

(Този Кондак се чете 3 пъти, след това Икос 1 и Кондак 1.)

МОЛИТВА

О, вечнославни Христови праведници, свети Богоотци Иоакиме и Анно, които предстоите пред небесния престол на великия Цар и имате велико дръзновение пред Него, като благоволил да се въплъти от вашата Преблагословена Дъщеря, Пречистата Богородица и Приснодева Мария! Към вас, като наши могъщи застъпници и усърдни молитвеници, прибягваме ние, грешните и недостойни. Молете Неговата благост да отклони от нас Своя гняв, справедливо насочен към нас заради греховете ни, и като презре безчислените ни прегрешения, да ни обърне в пътя на покаянието и ни утвърди в пътя на Своите заповеди. Със своите молитви запазете нашия живот в мир и ни изпросете благопреуспяване във всичко, като ни дарите от Бога всичко потребно за живота и благочестието, и със своето застъпничество ни избавите от всякакви напасти, беди и внезапна смърт, и ни защитите от видими и невидими врагове, та като преминем този временен живот във всяко благочестие и чистота, да достигнем във вечния покой, където, по вашите свети молитви, да се сподобим с Небесното Царство на Христа, нашия Бог, на Когото с Отца и Пресветия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение във вечни векове. Амин.

Източник: Акатисти. Книга II. Славянобългарски манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон, 2010 г.

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal