Συνήλθε η επιτροπή ακροάσεως Ιεροψαλτών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ε.ε. με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κκ. Ιερωνύμου Β, στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ι.Α.Α. στην αίθουσα σεμιναρίων και εξετάσεων, στην οδό Κωστή Παλαμά 7, Πατήσια, η επιτροπή ακροάσεως Iεροψαλτών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αποτελούμενη από τον Αρχιμ. Ειρηναίο Νάκο Γεν. Διευθυντή του Ιδρύματος Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ι.Α.Α. ως πρόεδρο και εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου και μέλη τους κ. Ηλία Ρεδιάδη-Τούμπα, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός,εκπροσωπούμενος από τον Πρωτοψάλτη κ.Γεώργιο Κουμπανάκη, τον κ. Απόστολο Παπαδόπουλο Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού και τον Αρχιμ. Νεόφυτο Δοντά, ως γραμματέα.

Η γνώμη της Επιτροπής Ακροάσεως Ιεροψαλτών είναι συμβουλευτική, πλην όμως απαραίτητη για την ολοκλήρωση νομίμου διορισμού Ιεροψάλτη.

Η δε λειτουργία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω κανονισμού, αντανακλά την αγάπη και το ενδιαφέρον της Ιερά Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπως και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου Β’ προσωπικά, για την τάξη των Ιεροψαλτών.

Να αναφερθεί ότι, η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά για θέματα ιεροψαλτικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη συμμετοχή των Ιεροψαλτών στον Συνδέσμο Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω επιτροπή δεν συγκροτήθηκε αμέσως μετά τη ψήφιση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ως άνω Κανονισμού 176/2006 (Φ.Ε΄Κ. α 19.12.2006), πλην όμως υφίσταται επίσημα από το 1952, επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Σπυρίδωνος.

Κατά καιρούς, ως μέλη της έχουν διατελέσει εξέχουσες ιεροψαλτικές φυσιογνωμίες, ενώ έχουν εξετασθεί από αυτήν σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι ιεροψάλτες των Αθηνών.

Πηγή: Ρομφαία

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal