Η νέα σύνθεση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

In other languages: BG

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ταύτην θά ἀποτελέσουν, διά τό ἑξάμηνον 01.09.2020 – 28.02.2021, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι:

 • Περγάμου κ. Ἰωάννης
 • Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας
 • Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος
 • Μιλήτου κ. Ἀπόστολος
 • Ἰκονίου κ. Θεόληπτος
 • Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας
 • Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος
 • Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας
 • Σηλυβρίας κ. Μάξιμος
 • Αὐστραλίας κ. Μακάριος
 • Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος
 • Ἑλβετίας κ. Μάξιμος

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Πηγή: Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal