Ο Aρχιεπίσκοπος Αλβανίας έστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς την Εκκλησία της Ρουμανίας για την βοήθεια στους σεισμοπαθείς

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Убит ли е отец Ромил от Айтос, или се е самоубил? | Докато Сливенска Митрополия мълчи, в Слънчев бряг младежи се гаврят със смъртта (VIDEO)

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Archdiocese of Crete: We experience the new insult to the Orthodox Church with indignation and pain

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Continue Reading

Архиепископията на Крит за Монастира Хора: Преживяваме поредна обида към Православната Църква. Солидарност с Вселенската Патриаршия

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Cypriot President: Converting the Chora Church into a mosque is an act of disrespect on the part of Turkey

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Continue Reading

Кипърският президент осъди превръщането на Монастира Хора в джамия

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Архиепископът на Албания благодари на Румънската Патриаршия за подпомагането на жертвите на земетресението през 2019 г.

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

基于宗教或信仰的暴力行为受害者国际纪念日:外交与安全政策高级代表代表欧洲联盟发表的声明

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Декларация на Европейския съюз по повод Международния ден за възпоменание на жертвите на насилие, основано на вероизповедание или религиозни убеждения

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Continue Reading

روز جھانی بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت بر پایھ دین یا عقیده: اعلامیھ نماینده عالی بھ نمایندگی از اتحادیھ اروپا

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Εκκλησία της Κρήτης για την Μονή της Χώρας: Καλούμε την Παγκόσμια Κοινότητα να δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο που θα διαφυλάττει… την Ιστορία των Μνημείων του Παγκόσμιου Πολιτισμού

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

بیان الممثل السامي ممثلا عن الاتحاد الأوروبي بمناسبة الیوم الدولي لإحیاء ذكرى ضحایا أعمال العنف القائمة على أساس الدین أو المعتقد

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Папа Франциск: Нека не се използва името Божие, за да се тероризират хората

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Kansainvälinen päivä uskontoon tai vakaumukseen perustuvien väkivaltaisuuksien uhrien muistoksi: ulkoasiainedustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Continue Reading

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений — заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Continue Reading

Den internationella minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar: uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Continue Reading

Ziua Internațională pentru Comemorarea Victimelor Actelor de Violență bazate pe Religie sau Convingere: declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Continue Reading

Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo: dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione europea

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Continue Reading

Journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leurs convictions: déclaration du haut représentant au nom de l’Union européenne

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Continue Reading

International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence based on Religion or Belief: declaration by the High Representative on behalf of the European Union

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us

Continue Reading
Don`t copy text!