Синодът на Еладската Църква: Разочарование от случващото се с Монастира Хора

In other languages: GR

Автор: Doxologia INFONEWS

Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква проведе заседания на 25 и 26 август 2020.

По отношение на превръщането на Монастира Хора в Константинопол в джамия, Свещеният Синод изразява своето разочарование, силния си протест и своето огорчение спрямо съседната страна Турция, която превърна този Паметник от място на културата в точка на разделения и разруха.

Както беше и с предишния аналогичен случай със Света София, днес Еладската Църква незабавно отправя международни призиви и действия, като иска връщането на предишния статут на Монастира Хора, а именно музейния.

✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎