Курсове по византийска музика в Свещената Митрополия на София

Курс по едногласно (византийско, източно) църковно пеене в храм „Рождество Христово“, кв. Младост, София. Предназначен за курсисти, които имат вече определено ниво на знания и овладян репертоар, желаещи да продължат обучението си по-сериозно и задълбочено. Не се изключва и участието на начинаещи, но ще се разчита изключително на личната им мотивация и способността за самообучение с помощта на множеството мултимедийни уроци и материали, създадени през годините и достъпни за ползване в интернет за самостоятелна работа.

Освен седмичните занимания върху определени теоретични въпроси и практически материал, в курса се предвиждат редовни дистанционни срещи с изтъкнати майстори и учители от съседна Гърция. Първи гости на школата ще бъдат г-н Георги Хаджихроноглу, който ще ни запознае с новата си книга „Метод за овладяване на исократимата“, и г-н Фотис Янакакис. Курсът запознава с разнообразен материал – от стандартния репертоар за нуждите на храмовото богослужение в България (предимно М. Поптодоров, но и А. Иванов, Н. Трендафилов, Ж. Павлов, И. Атанасов) до оригинални образци на стари и съвременни гръцки автори и изпълнители.

Формат: Присъствено-дистанционен.
Място на заниманията: Храм „Рождество Христово“, кв. Младост, София, и Zoom. Присъствените занимания ще се провеждат комбинирано и в Zoom, което позволява отдалечено активно участие за курсисти извън София и страната.
Време на заниманията: всеки четвъртък от 18:30 ч.
Начало и край на заниманията: 15 септември 2020 – 30 юни 2021. Първо занимание: 17 септември 2020.
Преподавател: Никола Антонов.
Записване: [email protected]
Месечна такса: 40 лв. (20 EUR).

Източник: ByzMusic

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal