Начало » Новини » Светът » Архиепископът на Канада Сотир: Никаква зараза не може да се предава от Тялото и Кръвта Христови

Архиепископът на Канада Сотир: Никаква зараза не може да се предава от Тялото и Кръвта Христови

In other languages: GREN

Превод: Йордан Георгиев

Един отговор по въпроса за Божественото Причастие

Възлюбени в Господа,

Нека първо ви благодаря за вашето писмо относно начина, по който се преподава Божественото Причастие.

Мисля, че много хора бъркат Боественото Причастие с начина, по който се преподава. Божественото Причастие е Тайнство, то е Тялото и Кръвта на нашия Спасител. Тайнството е Тайнство и не може да бъде обяснено, нито изисква доказателства. Единственото доказателство е това вярващият да живее Тайнството чрез вярата си. Никаква зараза не може да се предаде от Тялото и Кръвта на Христови.

През своята двехилядолетна история нашата Църква е използвала различни начини за преподаване на Божественото Причастие. Препращам ви към сто и първи (101-ви) Свещен Канон на Пето-шестия Вселенски събор от 691-92 г. сл. Хр., за да можете да видите какво е разрешено и какво не е.

За съжаление, този Канон беше отхвърлен, само Бог знае как и защо – като в крайна сметка надделяха практиките за преподаване на Божественото Причастие, които не бяха в съответствие с този Свещен Канон.

Същността е Християнинът да вярва в Тайнството на Божествено Причастие. Да го приеме и да го живее без да се влияе от начина, по който се преподава Божественото Причастие.

Не е необходимо да пиша повече. Който е вярващ, смирен и наистина живее Тайнството на Божественото Причастие, няма нужда да чува нищо друго, а с много вярва да приема и да живее Тайнството на Божественото Причастие.

Думата литургия1 е древногръцка дума и означава народно дело. Който отслужва Божествена Литургия и не преподава Божествено Причастие на народа (православните християни) извършва голям грях.

Отново ви благодаря, понеже проявихте добрина, но и положихте усилие да ми пишете. Моля се за вас като ви умолявам да се молите и за мен.

Прилагам:

Канон 101
Великият и божествен апостол (Павел) нарича човека, създаден по Божий образ, тяло Христово и храм. По такъв начин той, бидейки поставен по-високо от всяка чувствена твар, получил чрез спасителното страдание небесното достойнство, и вкусвайки и пиейки Христа, изцяло се приспособява към вечния живот и с душа и тяло се причастява с божествената благодат за собствено осветяване. Затова, ако някой желае във време на литургия да се причасти с пречистото тяло и да бъде едно с него, нека пристъпи със сложени на кръст ръце и така да приема общението на благодатта. Понеже ние по никой начин не одобряваме ония, които, вместо с ръка, приготовят за приемане на божествения дар някакви вместилища от злато или друго вещество, посредством тях да се удостоят с пречистото причастие, защото предпочитат пред Божия образ бездушното и подчиненото на човешките ръце вещество. Ако някой бъде изобличен, че дава свето причастие на такива, които донасят подобни съдове, да бъде отлъчен както той, така и оня, който ги донася.

С отеческа любов и топли молитви

+ Архиепископ на Канада Сотир

Източник: Ἱερά Ἀρχιεπισκοπὴ Καναδᾶ | Greek Orthodox Archdiocese of Canada


1 Λειτουργία < λειτουργός < λήϊτον (< λαός) + ἔργον, т.е. народно дело – Бел. прев.

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal