Архиепископът на Австралия Макарий за Монастира Хора: Турските власти с тези „героични“ инициативи насърчават нетолерантността, религиозния фанатизъм и националистическата идеология

In other languages: ENGR

Превод: Йордан Георгиев

Послание на Архиепископа на Австралия г-н Макарий за превръщането на Монастира Хора в джамия

С дълбока скръб научих за решението на турските власти да превърнат историческия Монастир Хора в Константинопол в мюсюлмански храм (джамия – Бел. прев.). Това е решение, което засилва нашето безсилие и безпокойство, предвид неотдавнашното оскверняване на световния Символ на Православието и на Християнството Храмът на Света София.

За съжаление, политическо ръководство на Турция упорито следва пътя на неуважение към религиозните паметници на Православната Църква, но също така презрение към паметниците, които представляват част от световното културно наследство. В момента, в Константинопол има повече от 3500 джамии. Няма нужда друга да бъде добавена в списъка, тъй като повечето от тях са празни.

Турция, за съжаление, се движи в обратна посока от това, което всички съвременни демокрации и общества са си поставили за цел през последните години. В същото време, тя отменя на практика всички действия и стъпки, предприети през предходните десетилетия от Турската Република и турския народ, избирайки да върви назад, вместо да напредва, показвайки неуважение дори и към собствената си история.

Но всички трябва да осъзнаем, че такъв тип решения не само представляват просто обида за православните християни или като цяло за християните по света. Важно е да се има предвид, че с тези „героични“ инициативи насърчават нетолерантността, религиозния фанатизъм и националистическата идеология, като същевременно подкопават мирното съвместно съществуване, което се преследва от всички религии. От решаващо значение е да си дадем сметка, особено да си дадат сметка вдъхновителите и изпълнителите на такива решения, че ничия настояща намеса не може да промени историческата реалност, да рефлектира върху един паметник. Може само да определи бъдещето. И затова отговорността, която произтича от подобни решения, е много тежка.

Източник: Το Βήμα της Εκκλησίας AU

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal