1/3 от християните не ходят на църква заради COVID-19

Съгласно проучване на Barna Research, направено сред 1000 възрастни американци през април и май, практикуващите християни са категорични, че вярата е много важна в техния живот и са посещавали църквата поне веднъж месечно (преди COVID-19). Същите (53%) твърдят, че са разпространявали редовно службите на своята църква онлайн през последните четири седмици, по време на пандемията. Други 34 процента от анкетираните признават, че са споделяли онлайн служби на църкви, различни от тяхната.

И накрая, около една трета от практикуващите християни (32%) казват, че не са направили нито едно от горните неща. Въпреки че някои от тези християни може би са част от малцинството от църквите, които все още се събират на присъствени богослужения, в по-голямата си част можем уверено да определим тази група като хора, които за момента са отпаднали от църквата.

Някои анкетирани споделят, че в продължение на четири седмици са споделяли онлайн богослужения на своята църква, както и службите на други църкви, като може би са се възползвали от разнообразието. Множеството от християните, обаче, са участвали предимно в богослуженията на тяхната „домашна” църква. При анкетиране на практикуващи християни, се установява, че малко над една трета (35%) от тях са посещавали предимно своята църква преди COVID-19. Практикуващите християни, които са споделяли онлайн богослужения на една и съща църква (посещавана от тях преди COVID-19), са значително по-голям процент от тези, които са сменили предпочитаната от тях църква в различните седмици (81% срещу 65%).

Много малко (14%) всъщност са сменили своята църква на фона на пандемията. По-вероятно е християнинът изцяло да е спрял да посещава църква по време на пандемията. Въщност 32 процента от практикуващите християни са направили точно това. Останалите 18 процента от практикуващите християни са гледали богослужения от множество църкви през въпросния месец.

Но дори онези вярващи, които са спрели редовно да посещават богослужения по време на пандемията, продължават да търсят подкрепа от църковната общност. 68% от практикуващите християни в САЩ търсят „молитва и емоционална подкрепа“, въпреки че са сменили своята църква по време на COVID-19. 52% са останали в същата църква и казват, че имат нужда от „послание на надежда и насърчение, центрирано върху Библията“.

Източник: Евангелски вестник

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal