Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἐμμανουὴλ θὰ λάβει χώρα τὸ Σάββατο, 11 Ἰουλίου 2020

In other languages: DEBG

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Μὲ χαρὰ ἀναγγέλλεται ὅτι ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἐμμανουὴλ θὰ λάβει χώρα τὸ Σάββατο, 11 Ἰουλίου 2020, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Βερολίνου.

Ἐπειδὴ ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀθρόα προσέλευση τῶν πιστῶν τὴν ἡμέρα τῆς χειροτονίας, παρὰ μόνον ὅσων θὰ ἔχουν δηλωθεῖ, ἡ Θεία Λειτουργία θὰ μεταδοθεῖ ἀπὸ τὶς 9 π.μ. μέσῳ τῆς παρακάτω ἠλεκτρονικῆς σελίδος τῆς ἐνορίας.

Ἀνακοινώνεται, ἐπίσης, ὅτι ὁ νέος Βοηθὸς Ἐπίσκοπος θὰ λειτουργεῖ καθημερινὰ ἀπὸ 12 ἕως 18 Ἰουλίου 2020 καὶ ὥρα 9 π.μ. στὸν ὡς ἄνω ἱερὸ ναό. Ἔτσι θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα καὶ οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ μπορέσουν νὰ εἶναι παρόντες στὴν χειροτονία, νὰ τοῦ εὐχηθοῦν γιὰ τὴ νέα ἐκκλησιαστικὴ διακονία του. Καὶ γι᾽ αὐτὲς τὶς Θεῖες Λειτουργίες εἶναι ἀπαραίτητο νὰ προηγηθεῖ δήλωση συμμετοχῆς.

Στὴ συνέχεια ὁ νεοχειροτονηθεὶς Ἐπίσκοπος θὰ ἐπισκεφθεῖ σταδιακὰ τὶς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία σὲ ὅλο τὸ πλήρωμά της νὰ λάβει τὴν εὐχή του.

Βόννη, 30 Ἰουνίου 2020

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πηγή: Ἱερὰ Μητρὀπολις Γερμανίας καὶ Έξαρχίας Κεντρῶας Εὐρῶπης | Griechisch-Orthodoxie Metropolie von Deutschland

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal