Света Гора: Комюнике на Монастира Есфигмен за случая с лъжелекаря

In other languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

Карея, Света Гора 19.06/02.07.2020 г.

Свещената Обител на Есфигнен, след погрешните споменавания в различни публикации, заявява, че никога не е имала контакт или вземане-даване с представящия се за лекар (лъжелекар – Бел. прев. ) Николаос Кондостатис, както и че никога монах от Монастира не го е препоръчвал на никого. Напротив, незаконно е използвано името на Обителта от окупаторите на централната постройка на Монастирския комплекс.

Освен това, никога представител на Обителта не е правил изявления по темата, анонимно и с подправен глас, както е представен в новинарските емисии на една телевизионна медия!

От всичко онова, което сме в състояние да знаем, обвиняемият многократно е обитавал централната постройка на Монастирския комплекс, която е под окупация, очевидно е бил влизал в Света Гора незаконно, тъй като никога не е получавал нужното разрешително за законно пребиваване (диамонитирион) от Поклонническото бюро на Свещената Епистасия.

Окупаторите на централната постройка на нашата Обител не са есфигменски, нито светогорски монаси.

Казусът за отношенията на представящия се за лекар (лъжелекар/шарлатанин – Бел. прев.) с окупаторите на Обителта още е в процес на разследване от компетентните органи.

Нашата Свещена Обител следи отблизо с внимание развитието на казуса и ще се върне отново към този въпрос, след като се изяснят всички негови аспекти, като например този, който е свързан с финансовите бартерни сделки, както и с незаконното сътрудничество с всички онези, които са отговорни чрез действията си в ущърб на здравето и живота на невинни хора.

От Свещената Обител на Есфигмен

Източник: Ἱερά Μονή Έσφιγμένου Ἁγίου Ὂρους

На снимката: Лъжелекарят (шарлатанин) Николаос Контостатис

 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Facebook page: @doxologiainfonews

 

Join our Facebook group: @doxologiainfonews.group

 

Follow us on Twitter: @doxologiainews

 

Follow us on Instagram: @doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте: @doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel: @doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube: @doxologiainfonews