Гърция: Удължиха защитните мерки срещу Covid-19 в църквите, джамиите, синагогите и молитвените домове до 21.08.2020 г.

In other languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

Вчера, малко преди днешното заседание на Постоянния Свещен Синод на Еладската Църква, излезе новото Общо министерско решение с номер Δ1α/ΓΠ.οικ. 43195 на министъра на образованието и вероизповеданията и на министъра на здравето на Гърция със заглавие: «Удължаването на влязлото в сила Общо решение на министрите на образованието и вероиповеданията и на здравето с номер Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020: „Налагане на временни мерки в религиозните места за обществено служение за защита на общественото здраве срещу коронавируса Covid-19, за периода от 06.06.2020г. до 09.07.2020г.» (Β’ 2111) , което ще бъде в сила до 21.08.2020г.

«РЕШЕНИЕ номер Δ1α/ΓΠ.οικ. 43195

Удължаване на влязлото в сила Общо решение на министрите на образованието и вероиповеданията и на здравето с номер Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020: „Налагане на временни мерки в религиозните места за обществено служение за защита на общественото здраве срещу коронавируса Covid-19, за периода от 06.06.2020г. до 09.07.2020г.“, което ще бъде в сила до 21.08.2020г.

МИНИСТРИТЕ НА
ОБРАЗОВАНИЕТО & ВЕРОИПОВЕДАНИЯТА И НА ЗДРАВЕТО

Вземайки предвид:

1.Разпоредбите:

а) …

…, решаваме:

Член единствен

Действието на влязлото в сила Общо решение на министрите на образованието и вероиповеданията и на здравето с номер Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020: „Налагане на временни мерки в религиозните места за обществено служение за защита на общественото здраве срещу коронавируса Covid-19, за периода от 06.06.2020г. до 09.07.2020г.“, се удължава до 21.08.2020г.

Това решение да се публикува в Правителствен вестник.

Атина, 08 юли 2020

Министрите

на образованието и вероизповеданията

НИКИ КЕРАМЕОС

и на здравето

ВАСИЛИОС КЕКИЛИЯС»

Източник: Ρωμαλέῳ Φρονήματι

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal