Начало » Други изповедания и религии » Инославни изповедания » Римокатолическа Църква » Ватикана публикува наръчник за процедурите при случаи на насилие

Ватикана публикува наръчник за процедурите при случаи на насилие

Точен и ясен отговор на така наречените „често задавани въпроси“ относно процедурите, които трябва да се следват при разглеждането на случаите на злоупотреби: това е същността на „Наръчника“, публикуван на 16 юли от Конгрегацията за Доктрината на вярата.


Става въпрос за „Наръчник с инструкции“, който в малко повече от 30 страници и 9 глави, отговаря на основните въпроси по тякой точки от процедурата за третирането на случаите на сексуално насилие над малолетни, извършени от духовници. Следователно не става въпрос за нормативен текст или ново законодателство по темата, а по-скоро средство замислено да бъде в помощ на епископите и правните служители, които превърнат в контретни действия каноничното законодателство относно „тежките престапления“, които „за цялата Църква са дълбока и болезнена рана, която иска да бъде изцелена“.

Пожелан по време на срещата на председателите на Епископските конференции по света за закрилата на малолетните в Църквата, провела се във Ватикана през февруари 2019, Наръчникът е разпространен във версията наречена „1.0“, защото се предвижда той да бъде периодично актуализиран възоснова на изминението на действащото законодателство или практиката на Конгрегацията. Какво определя едно престъпление, как се провежда предварителното разследване, какви са възможните наказателни процедури, са някои от въпросите на които се отговаря с постоянни препратки към действащите кодекси, към документа под формата на Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela от Йоан Павел II, датиращ до 2001 г. и актуализиран от Бенедикт XVI през 2010 г. и до по-новия документ под формата на Motu proprio Vos estis lux mundi, публикуван през 2019 г. от папа Франциск.

Четири по-специално са изискванията, които се открояват от текста: на пръво място закрилата на човешката личност. От църковните власти се иска да се „ангажират, за да бъдат третирани с достойство и уважение предполагаемата жертви и нейното семейство“. Трябва да им се предложи „прием, вслушване и придружаване и чрез специални услуги, както и духовна, медицинска и психологическа помощ, според специфичния случай“. „Същото може да бъде направено и по отношение на обвинения“, подчертава Наръчника.

Вторият аспект, който се откроява от Наръчника е необходимостта от стриктна и внимателна проверка на всяка информация, получена от епископ за предполагаем случай на сексуално насилие. Дори и да няма подадена официална жабла, дори новината да е била разпространена от масмедиите, включително социалните мрежи, дори източника да е анонимен, документа съветва внимателно да се проучи и задълбочи всяка получена информация. Естествено остава валиден тайнствения печат: в този случай, изповедникът трябва да убеди каещият се да оповести предполагаемото насилие по други начини.

Третият аспект се отнася до комуникацията: в няколко точки от Наръчника се припомня задължението за спазване на „професионална тайна“, въпреки че се подчертава, че по време на предварителното разследване предполагаемата жертва и свидетелите „не са задължени да се придържат към мълчание по отношение на фактите“. Ето защо се иска да се избагва всяко „неподходящо и незаконно“ разпространение на информация пред обществеността, преди всичко по време на предварителното разследване, за да не се зъздава впечатлението, че фактите вече са определени. Друг параграф се спира на публичните комюникета, които трябва да бъдат разпространявани по време на предварителното разследване: в тези случаи се препоръчва предпазливост и употребата на „съществени и сбити“ форми без „сензационни известия“ и без да се иска извинение от страна на Църквата, защото, правейки така, се дава предварителна присъда над фактите .

Накрая, като четвърти аспект се откроява важността от сътрудничеството между Църквата и Държавата. Например се порчертава, че „също при липса на изрично регулаторно задължение, църковният орган трябва да подаде жалба до компетентните граждански органи всеки път, когато прецени, че това е наложително, за да защити пострадалото лице или други непълнолетни лица от опасността от по-нататъшни престъпни действия“.

Източник: Vatican NEWS

Support Doxologia Infonews to continue receiving quality church, religious news

Donate to Doxologia Infonews. Your support is invaluable to us. Thank you!

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46BPBI88984030687601

or through PayPal