Третото заседание на Епархийския Църковен Съд по делото на Схиигумен Сергий (Романов) е насрочено за 3 юли 2020 г.

Автор: Doxologia INFONEWS

На второто заседание на Епархийския Църковен Съд на Екатеринбургската Епархия по делото на Схиигумен Сергий (Романов) е взето решение „да се изрази съжаление за проявеното непослушание и несмирение от страна на Схиигумен Сергий (Романов) и отново да го призове да изпълни монашеските си обети и свещеническата клетва“. За това съобщава Ахилла.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 3 юли, Романов ще бъде привикан с призовка.

Съгласно Положението за църковния съд на РПЦ, чл. 40.4. „В случай, че естеството на делото, отнесено до Църковния Съд, може да доведе до налагане на аргос или низвергване, Църковният Съд, ако обвиняемият не се яви в съдебното заседание, отлага разглеждане на делото до два пъти. Ако обвиняемият не се яви на съдебното заседание за трети път (при това причините за неявяването се окажат неуважителни), Църковният Съд разглежда делото в отсъствие на обвиняемия“.

По този начин на 3 юли Епархийският Църковен Съд ще бъде задължен да вземе някакво решение относно Схиигумена, дори ако той отново не се яви на съдебното заседание.

Ще припомним, че на първото съдебно заседание Романов прочете жалбата си и напусна заседанието, без да чака решението на съда, а на второто отказа да се яви.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal