Стейт Департмънт към Турция: Уважавайте историята на Света София

Превод: Йордан Георгиев

Годишният доклад на Стейт Департмънт за религиозните свободи по света описва предизвикателствата, пред които са изправени религиозните малцинства в Турция.

Между най-важните теми, които се представят в доклада са трудностите в отварянето или функционирането на религиозните места за почитание (църкви – Бел прев.), както и разрешаването на имуществените спорове, свързани с правителствените експроприации [1], които са се случили с църковните недвижими имоти и пространствата около тях.

Света София е един символ на мирно съжителство (съществуване – Бел. прев.), на съществен диалог и на уважение между религиите.

В доклада се отбелязва, че по-горните правителствени служители на САЩ  продължават да изразяват публично и в лични разговори с турските правителствени служители тяхното мнение, че Света София продължава да бъде паметник от изключително значение. Отбелязва се също, че те подкрепят неговото съхранение по начин,  който ще уважава и ще бъде в съгласие с мултирелигиозната му история.

Американските правителствени служители са отбелязали, че «Света София е един символ на мирно съжителство, на съществен диалог и на уважение между религиите».

Призивът за отварянето на Богословската Школа на остров Халки край Константинопол (Истанбул)

По този въпрос в доклада се отбелязва, че «държавният секретар на САЩ г-н Майк Помпео и други висши правителствени служители продължават да подтикват турските правителствени власти да отворят отново Гръкоправославната Богословска Школа на о-в Халки, както и да позволят на всички религиозни общности да обучават своите клирици в страната».

Източник: ΣΚΑΪ


[1] Конфискация на частна собственост (не само недвижима) от държавата

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal