Свещеният Синод на Еладската Църква ще заседава на 26 юни 2020 г.

In other Languages: GR

Превод: Йордан Георгиев

Пресслужба на Свещения Синод на Еладската Църква

Постоянният Свещен Синод ще заседава в петък на 26 юни 2020 г. (24.06.2020)

Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава в петък на 26 юни 2020 г. на своето Трето заседание за месец юни от 163-та Синодална сесия, за да разгледа въпросите от текущия дневен ред.

От Свещения Синод на Еладската Църква

Източник: Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎