Румъния: Разрешиха богослуженията със съучастието на вярващите вътре в Храмовете

Автор: Doxologia INFONEWS

Румънската Патриаршия публикува указания, които се прилагат от 17 юни 2020 г. – датата, на която облекчиха карантинните мерки спрямо дейността на Православната Църква в Румъния. Указанията са обсъдени с Румънското Правителство и са в съответствие с изискванията на здравните власти в Румъния.

Така вярващите, които искат да влязат в Храмовете в Румъния, ще трябва да спазват правилата за социална дистанция от 2 м. и подредени в редица да пристъпват за Свето Причастие, за Анафора или за Изповед. Предпазните маски за задължителни за всички съучастващи вярващи по време на богослуженията, с изключение на служащите в този момент духовници и псалтите.

Румънската Патриаршия препоръчва на възрастните и тези със здравословни проблеми да се въздържат от посещаване на богослужения.

Всички, които са с положителни тестове за коронавирус, както и тези, които имат симптоми на инфекцията, или са били контактни на заразени лица, нямат право да влизат в който и да е Храм и да посещават което и да е богослужение.

Православните Храмове ще бъдат отворени всеки ден. Изповедта и четенето на молитви за вярващите вътре в Храмовете ще бъдат планирани предварително, за да се избегне скупчване на хора. По време на Изповед и четене на молитва е задължително да се използват предпазни маски както от вярващите, така и от свещениците, като те ще спазват разстояние от 2 м.

Максимум 16 души могат да присъстват на Кръщения, Венчания и Опела. Те също ще спазват разстояние от 2 м.

Вярващите трябва да избягват да докосват бравите по вратите на Храмовете.

Всички Храмове ще се проветряват на всеки четири часа.

Ще се осигурят на входовете на Храмовете дезинфектанти и вярващите задължително ще третират ръцете си с тях.

Румънската Патриаршия препоръчва на паството си да избягва да докосва и целува Светите Икони и Свещени Мощи в периода на пандемията от коронавирус.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal