Правителството на Украйна одобри облекчаването на част от рестриктивните карантинни мерки от 05 юни

Автор: Doxologia INFONEWS

Правителството на Украйна подкрепи решението на Министерството на здравето за облекчаването на някои от ограничителните мерки от 05 юни 2020 г.

По-конкретно, в решението се посочва, че наред с другите облекчения се планира религиозните мероприятия да се провеждат на открито, при условие, че съответната религиозна организация следи стриктно за спазването на мерките: физическа дистанция между вярващите от най-малко 1,5 м. и това, че на 5 кв.м. може да стои само един човек.

Източник: Православна Церква України

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal