Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава на 02 и 03 юни

Превод: Йордан Георгиев

Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава на 02 юни във вторник и на 03 юни в сряда, на 163-а редовна Синодална сесия, вземайки отношение по въпросите от текущия дневен ред.

От Свещения Синод на Еладската Църква

Източник: Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎