Омилия за Петдесетница

Автор: Свети Иустин Попович

Превод: Татяна Филева

В името на Отца и Сина, и Светия Дух!

Ако не беше днешният Ден, братя и сестри, не би го имало и християнството, не би ги имало светите апостоли, не би ги имало светите мъченици и изповедници, не би ги имало праведниците и пустинниците. Ако не беше днешният Ден, не би ви имало и вас! Ако не беше днешният славен и велик Ден – не би я имало и Христовата Църква в света. Този свят би бил и би останал поприще на смъртта, тъмница на греха. А човекът? Човекът би престанал да бъде човек и би се превърнал в някакво чудовище.

Днешното велико, свято събитие: съшествието на Дух Свети на апостолите и първите Христови ученици, е дало битие на Христовата Църква. Днес е рожденият ден на Христовата Църква. Днес Църквата се е родила чрез слизането на Светия Дух над светите апостоли. Господ е бил в света в плът, проповядвал е, вършел е чудеса, пострадал е, възкръснал е и се е възнесъл на небето. А ето, Неговите ученици бягат, уплашени от евреите, крият се. Какво е станало, къде е Неговата сила, къде е Неговото обещание: Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила (Лук. 10:19)? Те бягат, крият се като бегълци и страхливци… Къде ще отидете? И днес, в Петдесетия ден след Възкресението на Господ Христос, слиза Дух Свети във вид на огнени езици и се спира на всекиго от светите апостоли. И всички наченаха да говорят на други езици. Простите галилейски рибари, неуки хора, говорят на разни езици в същия миг, в който Дух Свети слиза на тях. Споменават се седемнадесет различни народа, както чухте днес в Деяния на светите апостоли, които са присъствали, и вдички слушали своя роден говор от устата на неуките галилейски рибари (Деян. 2:1-12).

Какво се е случило? Свети апостол Петър им обяснява, че това е изпълнение на пророчеството на Йоил: ще излея от Моя Дух върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват и ще дам Божествена сила на всяко човешко същество (Деян. 2:14-17; Лук. 24:49). И наистина, онзи уплашен беглец Петър, в същия ден, когато Дух Свети слязъл на него, неустрашимо проповядвал Възкръсналия Господ, и казва, че спасението е в Него: защото под небето няма друго име, чрез което човеците могат да се спасят (Деян. 4:12).

Кой в света може да направи това, освен Господ Христос?! Слязъл е Дух Свети, обещанието е изпълнено, най-голямото обещание, най-голямата надежда е изпълнена. Дух Свети е слязъл и е превърнал слабите, немощни Христови ученици във всесилни хора, във всемогъщи герои. Тях, смъртните, е направил безсмъртни. Те, по думите на Господ Христос, са се облекли в сила отгоре (Лук. 24:49).

На днешния ден светите апостоли са се облекли в сила отгоре. Каква е тази сила? Сила, която е по-голяма от всяка земна сила, по-мощна от греха, по-могъща от смъртта, по-голяма от дявола, от ада. Това, което днес са преживели светите апостоли, вече не гасне в тях. Те, дванадесетте, и останалите с тях, са се разпръснали по целия свят, и раздават същия този Свети Дух, тези огнени езици, на всяко човешко същество, което повярва в Господ Иисус. И Дух Свети, братя, е станал душа на Христовата Църква.

Ето, Господ се е въплътил, Господ е взел на Себе Си тяло, и в това тяло, в Христовата Църква, която е тяло Христово, е слязъл Дух Свети (Еф. 2:16-22; 4:36) – тази божествена душа на Църквата, давайки й всемогъщество. И както нашето тяло живее чрез душата, така и Христовата Църква живее чрез Дух Свети, Който е нейна душа. И празникът, събитието, което е започнало на днешния ден, ето, вече не престава цели две хиляди години. Защото какво е Христовата Църква? Христовата Църква е непрестанен Празник на Светия Дух. Човек не може да стане християнин и да бъде християнин, ако Дух Свети не слезе на него, ако Дух Свети не влезе в човешкото същество, ако Дух Свети не го освети, не го възроди, обнови и преобрази.

Всеки от нас, християните, преживява днешния велик празник като свой личен празник. Кога? Когато се кръсти, защото Духът на спасението, Дух Свети слиза на кръстения и влиза в него, и остава в неговата душа през всички времена и през цялата вечност, освен ако човек не Го прогони от себе си с грехове, страсти и порочен живот. Но и тогава не може напълно да Го прогони от себе си.

И ние в Христовата Църква непрестанно живеем в славата на Дух Свети, с Неговата сила, с Неговата мощ. Той е Този, Който раздава всички дарове в Църквата (1 Кор. 12:28 и 13). Той е Този, чрез Когото се усилва нашата вяра, усилва се нашата евангелска любов, нашата молитва, нашите свети добродетели. Той е Този, Който прави цялото Христово Евангелие наше. Той е Този, Който ни дава сили да изпълняваме Христовите заповеди в този свят….

ТРОПАР НА ПРАЗНИКА

Благословен си, Христе, Боже наш, Който показа рибарите премъдри,
като като им прати Светия Дух и чрез тях улови света.
Човеколюбче, слава на Теб.

Източник на омилията: Православие.бг


 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎