Новият Протоепистат на Света Гора е Старецът Павлос Лавриотис

Автор: Йордан Георгиев

Днес на 14 юни 2020 г., официално и със светогорско великолепие се извърши годишната смяна на Епистасията на Света Гора.

Церемонията по смяна на Епистасията беше извършена в Карея в присъствието на представителите на Свещените Обители в Света Гора, представители на Гръцката държава и малцина поклонници, приятели на Света Гора.

Според традицията патерицата на „Протоса“ се предаде на новия Протоепистат Стареца Павлос Лавриотис от Стареца Никодимос Лавриотис.

Трябва да се спомене, че на церемонията за смяна на „Протоса“ присъства зам.-министърът на външните работи на Гърция г-н Констандинос Власис, както и политическият Управител на Света Гора г-н Атанасиос Мартинос.

Източник: Ρομφαία

Любопитно:

Двадесетте Монастира на Света Гора се разделят на пет четворки, всяка една от които упражнява надзора по една година, като само водачите на групи имат право да излъчват Протоепистат (Πρωτεπιστάτης):

1. Велика Лавра – Дохиар, Ксенофонт, Есфигмен

2. Ватопед – Кутлумуш, Каракал, Ставроникита

3. Ивирон – Пантократор, Филотей, Симонопетра

4. Хиландар – Ксиропотам, Свети Павел, Григориат

5. Дионисият – Зограф, Свети Пантелеймон, Констамонит

Всички Епистати са равни и с равен глас, като се различават само по йерархическия ред на Монастирите си. Протоепистатът е и председател на Свещената Епистасия и държи жезъла на Протоса. По отношение на гласовете всички са равни. Решенията се взимат с мнозинство, а при равни гласове, случаят се разглежда от Свещения Кинотис. Печатът на Свещения Кинотис се състои от 4 части, всяка от които се пази от един Епистат.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal