Митрополит на ПЦУ беше удостоен със званието „Почетен доктор“ на Луцкия Университет

Превод: Соня Димитрова

В Луцкия Национален Технически Университет се проведе насрочено заседание на Академичния съвет, на което бяха обсъдени въпросите за присвояване на академични звания и избор на ръководители на катедри. Това се посочва на сайта на Университета.

Членовете на Академичния съвет разгледаха 10 въпроса и «Разни». Първият от тях се отнасяше до присъждането на почетното звание «Почетен доктор» (Doctor Honoris Causa) на Митрополит Луцки и Волински г-н Михаил (Тимофий Зинкевич).

Според ректора на Луцкия НТУ Петро Савчук колективът на Университета се е отнесъл към този въпрос много отговорно, защото Почетен доктор е най-високото звание, което могат да дадат.

«Това наистина е много важен морален аспект. Сред почетните доктори са и ще бъдат най-достойните, тези, които укрепват позициите на университета, на образованието и науката на Украйна като цяло. Той е направил много за страната, беше сред хората, които зародиха независимата православна църква на Украйна, въпреки че това беше трудно и рисковано. Той е един от малкото хора, които попаднаха в историята и направеното наистина ни помогна да се утвърдим като независима държава. Той винаги е помагал и е упражнявал определен патронаж над нашия Университет, така че с присъждането на почетното звание ще направим нещо много важно не само за митрополита, но и за университета като цяло» – подчерта Петро Савчук.

С тайно гласуване членовете на Академичния съвет единодушно подкрепиха инициативата за удостояването на Митрополит Луцки и Волински Михаил.

Ще отбележим, че според запланираните мероприятия по случай 54-годишнината на Луцкия Националния Технически Университет, на 02 юли след празничния молебен ще се състои тържествената инавгурация за присвояването на Doctor Honoris Causa на Митрополит Луцки и Волински Михаил.

Източник: РІСУ

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal