Комюнике от 19-то заседание на Асамблеята на Православните Епископи от Бенелюкс (CEOB)

In other languages: GRFRNL

Превод: Йордан Георгиев

Комюнике

19-то заседание на Асамблеята на Православните Епсикопи от Бенелюкс (CEOB)

Брюксел

Асамблеята на Православните Епископи от Бенелюкс (CEOB) се събра за деветнадесети (19) път в Брюксел, в катедрата на Свещената Митрополия на Белгия, Екзархия на Нидерландия и Люксембург, бул. Шарбо № 71, във сряда на 17 юни 2020 г. под председателството на Високопреосвещения Митрополит на Белгия г-н Атинагор (Вселенска Патриаршия) и със съучастието на Преосвещените Епископи на Аполониада г-н Йоаким (Викарий на Свещената Митрополия на Белгия), на Нямц г-н Марко (Патриаршия на Румъния) и г-н Доситей (Патриаршия на Грузия).

В началото на заседанието, председателят и останалите Архиереи-членове на Православната Епископска Асамблея на Бенелюкс приеха с радост Преосвещения Епископ на Аполониада г-н Йоаким като нов член, поднасяйки му своите пожелания.

След това Високопреосвещеният Митрополит на Белгия г-н Атинагор предостави на другите Архиереи информация и новини, които се отнасят до живота в Православната Църква в трите страни на Бенелюкс. Също и за мерките, които са наложени от правителствата за предотвратяване на пандемията от Covid-19.  Въздействието на тези мерки върху религиозния живот в Православната Църква беше основен акцент в обмяната на мненията между Епископите по време на заседанието.

Епископите главно обсъдиха различните правителствени указания за този период на здравната криза.

Йерарсите бяха информирани относно новата наредба, която се подготвя в района на Брюксел относно управлението на религиозните общности. Също така, бяха информирани и за срещата, която се е състояла с правителството на Фландрия (Фламадски регион на Белгия – Бел. прев.) относно молбите за признаване на новите енории.

При това, бяха разгледани и промените, наложени заради Covid-19 по отношение осъществяването на традиционните молебени и празнични изяви за националните празници на Белгия и Люксембург. Епископите разгледаха предложението всяка година от 2021 и нататък, официално да се да се отслужва съборно богослужение от всички православни общности в Брюксел в неделята, която е най-близко до датата на националния празник на Белгия така, както вече се случи по време на националния празник на Великото Херцегство на Люксембург.

Беше решено поклонническото пътуване до Грузия да се осъществи през месец май 2021 г.

Епископите се заеха още и с Представителството на Православната Църква в Нидерландия, както и с преместването на Института по Православна Теология „Свети Ириней Лионски“ от Университета на Амстердам в този на Неймеген.

Йерарсите обмениха полезна информация и новини от живота и дейността на различните православните общности в Белгия, Нидерландия и Люксембург.

Следващото заседание на Асамблеята на Православните Епископи от Бенелюкс е определо да бъде на 17 ноември 2020 г.

Асамблеята на Православните Епископи от Бенелюкс е учредена след решението на 4-то Предсинодално Съвещание, което беше свикано в Шамбези (Женева) през юни 2009 г.Източник: Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου, Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου | Archevêché de Belgique, Exarchat des Pays-Bas et de Luxembourg | Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal