Как Епископ Акакий възраждаше „Света Русия“

Превод: Соня Димитрова

От книгата на Протойерей Павел Аделхайм «Догматът за Църквата».

* * *

Дореволюционна Русия изглеждаше православна. Наричаха я «Света Русия». 75 хиляди Храмове, Монастири и Параклиси, половин милион свещенослужители, повсеместно кръщене и говеeне всяка година изглеждаха неоспорими признаци на въцърковяването на целия руски народ. Кой тогава извърши революцията, взриви Храмовете, изгори Иконите и книгите, екзекутира царя и духовенството? Чингис хан, масоните, евреите, фашистите?

Революцията помете за миг благочестивите илюзии за «Света Русия». Религиозността се оказа тънък слой елей, покрил океана. Ударът на вълната остави само малки капчици масло, които Църквата отново събира на повърхността на водата. През последните години се отвориха много нови Храмове. Можете безпрепятствено да ги посещавате.

По телевизията показват богослужение от Москва и Санкт Петербург. Там виждаме Храмове, пълни с поклонници. Ефектът на Москва и Санкт Петербург се дължи на няколко причини. Първо, това не е Русия. Второ, има многобройна интелигенция. Трето, недостиг на Храмове, разположени главно в центъра на града с население 12 милиона души. В спалните райони Храмовете са малко. Разсъжденията за християнското възраждане на руския народ се основават повече на успехите във възстановяването на Храмове, Монастири и издателски дейности. Материалният израз на духовното възраждане говори малко за състоянието на християнското съзнание на руския народ. Често той се обяснява не само с религиозни причини. Забележката на един Епископ в интервю за вестник е показателна: «Имаме много вярващи. Вижте каква опашка има на Богоявление за светена вода!».

В религиозното съзнание на руския народ магическите преживявания надделяват над християнското познание. Колко много хора, младежи откриват духовния си живот в магията. Петдесятничеството, харизматизмът, движението «Нов век», врачките и бабите, екстрасенсите, ставащите все по-популярни «молитви за изгонване на зли духове/демони» в православните Храмове и «младостарчеството» – «всичко това осакатява душите и телата на хората. Магическото възприемане на култа е една от основните причини за израждането на християнската религия, нейното изопачаване, това е причината за нарастването на езичеството, особено на атеизма, окултизма и сатанизма. Най-голямото изкушение за човека е да стане «като Бог», да не се подчинява на Бога, освен това да се опитва да покори Бог и себе си. Магията е безумен опит за реализиране на подобна идея – един вид психологическа революция на човек срещу Бога» (Осипов А.И., професор на Московската Духовна Академия. Православно разбиране на смисъла на живота. Киев, 2001, с. 154).

Църковното «възрождение» се инициира «отгоре». Свещеникът получава заповед: «Да се ​​създаде руско православно младежко движение на местно ниво, като се взаимодейства с местните средни училища. За свършената работа … моля да бъда информиран до 15 март тази година. (Без номер и дата.) Подпис: Архиепископ Евсевий».

Същия ден свещеникът събира няколко души, нарича това събитие «учредителна конференция» и съобщава: «Движението на православната младеж в град Псков е създадено».

До селските енории на N-ски район пристига окръжно писмо от Архиерея: «Да се организира общонародно покаяние за убийството на царското семейство» … Няма други, а онези вече са далеч … И пет баби се разкайват за чуждо злодейство. През 30-те години те са били пионерки. В съветското училище са им разказвали за царя и помешчика. Това е всичко, което паметта им е запазила.

Колко мъртви години, столетия горест, мъка, срамът все горчи – вече късно е! – няма ответи и душата не ще да прости. (Владимир Набоков, «Към Русия», превод: Владимир Стоянов)

Епископът заповядва да се създаде Монастир. Няма опитен наставник, няма монашеска общност, няма средства, понякога няма дори стени … Необоснована инициатива «отгоре».

Обратната ситуация: малка енория в някое глухо място без пътища се обгрижва от Игумен. Около него се събира монашеска общност. Огромният Храм се ремонтира, построяват се килии, Монаси се грижат за немощните и безродните. Специално за тях е построена къща с десет легла, кухня, трапезария. Не можеш да разбереш с какви средства той е успял да направи всичко това. Игуменът издава вестник, пише книги. «Няма да имаш Монастир!» – категорично отхвърля инициативата «отдолу» Владиката.

В полуразрушения Храм на изчезнало село Епископът назначава свещеник: да възстановява и служи. «Защото Той рече – и всичко стана; Той заповяда – и всичко се яви». (Пс 32:9)

Епископ Акакий изисква Администрацията да използва властта си срещу сектантите, да забрани на католиците да строят храм, да участват в обществения живот и т.н. Има и друг начин за утвърждаване авторитета на Православието: просвещение. Необходимо е да се организира духовенството, което има богословско образование, за активна работа, да се четат систематични лекции и доклади за широк кръг слушатели, да се провеждат четения на Библията с младите хора и да се оказва помощ на нуждаещите се. Но трябва много да работиш, отнема време и материални ресурси. По-лесно е да се действа със забрани и насилие.

Епископ Акакий тайно е разпоредил на настоятелите на градските Храмове в неделя след Литургията да доведат енориашите до римокатолическия храм и да отслужат «протестен молебен». Със запалени свещи православните се молят около римокатолическия храм. За какво са помолили Бог?

– Господи, искаш ли да кажем огънят да слезе от небето и да ги изтреби?

– Не знаете какъв дух сте, – Христос забранил на учениците.

– Човешкият Син дойде не за да унищожи човешките души, а да спаси.

Агресивните проповеди на Епископа, апели към хората и писма до Администрацията, демонстрации и протести подбуждат религиозна омраза на православните към римокатолиците. Много по-лесно е да разпалиш омраза, отколкото да я потушиш. Епископ Акакий подготвя Вартоломеева нощ, без да се замисли, че за вековете на взаимна омраза ще трябва да платят поколения католици и православни за неговата безотговорност.

Митрополит Антоний Блум пише:

«Църквата трябва да е гласът на съвестта, просветена от Божията светлина. Дълбоко съм убеден, че Църквата никога не трябва да говори от позиция на силата. Тя трябва да е толкова безсилна, колкото Бог, Който не насилва никого. Той призовава и разкрива красотата и истината на нещата. Той не ги налага, както и нашата съвест, оставя свободата да слушаш истината и красотата или да се откажеш от тях.

Щом Църквата започне да властва, тя губи своята най-дълбока същност – любовта към Бога, разбирането на хората, които тя трябва да спасява, а не да се разрушава и да се преустройва. Човек трябва да стане християнин по образ на Христос и Неговите ученици. Само тогава Църквата ще придобие не власт, тоест способност да насилва, а авторитет, тоест способност да говори такива думи, които карат всяка душа да трепне и да отвори в нея вечна дълбочина».

Могат ли всички тези процеси да се нарекат възраждане на християнството в Русия? Броят на енориашите в неделя не надвишава 0,5% от населението. В Москва и Санкт Петербург този процент може да е по-висок. Но Москва и Петербург не са цяла Русия. Всички живо расте. Количествените характеристики изразяват външния растеж на Църквата. Показател за качествения растеж е оприличаването на Христос в любовта. Съзиданието на Църквата е невъзможно без любов. Божественият закон на църковния живот е «с истинска любов да растем по всичко в Оногова, Който е глава, – Христос, от Когото цялото тяло, стройно сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при действието на всяка част според силите ѝ, нараства, за да се съзижда в любов» (Ефес. 4:15-16). Любовта не може да напусне Църквата, стига да я разберем като Тяло на Христос – Организъм на любовта. Църквата не може да остане извън любовта. Любовта напуска живота ни заедно с Църквата, а ние оставаме без Църква и без любов. Пастирите са загубили паството си и засега няма причини да се каже, че тя отново отива в Храмовете. В притчата за изгубената овца Христос пита: «не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планините да дири заблудената?»

В нашата реалност 99 са заблудените и само една е незаблудената. Малък областен град има 200 000 жители и само половин процент от тях са въцърковени енориаши, ходят на Църква, редовно се причастяват и спазват църковните празници и пости. Хиляда енориаши на 25 Храма. Много са външните причини, които унищожиха църковния живот и разпръснаха паството. Имало е и вътрешни причини. На първо място, неуредеността на църковната общност, която Поместният Събор през 1917 г. се опитва да реформира.

Храмовият живот на тези, които «минават», е епизодичен, ограничен до «задоволяване на религиозните нужди». Общността е безразлична към радостта от брака, раждането и кръщението, към тъгата за починалите. Семейните събития на енориашите не засягат живота на общността. Кръщението и сватбата се извършват без хора, сякаш се крият, «зад ъгъла». В края на Божествената Литургия, когато хората си тръгнат, в пустия Храм като «частна треба» се извършва раждането на християнина в Църквата и неговото въцърковяване. Какъв е смисълът на въцърковяването? Нима в целуването на «местните» Икони? Общността е безразлична към бедните и болните, възрастните хора и сираците. Служението им се осъществява за сметка на частната инициатива, на която духовенството няма право без благословението на Епископа, а Епископът е принципен противник на социалната служба на Църквата. Разбира се, не на думи, а с делата си.

Енориашите, които не са свързани с общуване нито с клира, нито помежду си, се разпръскват «като овце без пастир». Това че енориашите и енорията не са нужни един на друг, е тревожно. Възраждането придоби блясък и размах. Но има ли то дълбочина и качество?

Източник: Ахилла

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal