Изявление на Киевска Митрополия на Православната Църква в Украйна

Превод: Соня Димитрова

На 18 юни 2020 г. от съобщения в медиите научихме за официално потвърждение на съществуването на разследване, което е започнало още на 6 ноември миналата година, уж за «подбуждане на междурелигиозна омраза по време на създаването на ПЦУ».

Фактът, че официално е започнало подобно «разследване» и че все още се провежда (вече над осем месеца), не може да бъде оценен от Киевската Митрополия на Православната Църква в Украйна по друг начин освен като пример за това как противниците на независимостта на ПЦУ използват правната система, органите на реда и съдебните органи на Украйна, за да пречат на формирането и развитието на Православната Църква в Украйна, на процеса по нейното международно признание, свободата на изразяване на религиозните общности.

Това «разследване» е част от поредица от подобни изявления и действия, извършвани през последната година и половина, за да се преследват духовенството и активните енориаши от ПЦУ, да се оказва натиск върху честните представители на органите на местната власт и самоуправлението. Киевската Митрополия на ПЦУ направи изявление за подобна позорна практика преди една седмица.

Особено срамно и цинично е използването в настоящата кампания на името и авторитета на Украинската Православна Църква на Киевската Патриаршия, която с решение на Поместния си Събор от 15 декември 2018 г. престана да съществува като отделно религиозно обединение, и образува заедно с други клонове на украинското Православие единна Поместна Православна Църква в Украйна. Трябва да се напомни, че ПЦУ е единствената наследничка на УПЦ-КП и УАПЦ, които се сляха, а хората, които се опитват да продължат да действат от името на УПЦ-КП като отделно религиозно обединение, нямат нито канонични, нито юридически права.

Държавата е задължена по закон да спазва традициите и вътрешните указания на религиозните организации, да не се намесва в дейностите на религиозните организации, осъществявани в рамките на закона. Смятаме, че самият факт, че е започнало разследване по измислен повод, и особено фактът, че то не е приключено, а уж продължава над 8 месеца, което стана публично известно едва сега, е срамен и абсурден опит за оказване на натиск върху Православната Църква в Украйна, което се извършва от противниците на нейното формиране и развитие, включително и от тези, чийто управляващ център се намира в съседната страна-агресор (Русия – Бел. Doxologia INFONEWS).

Затова призоваваме хората, които са привлечени към това политически мотивирано преследване, да помнят за личната си отговорност пред Бога, собствената си съвест, предишните, настоящите и бъдещите поколения. И искаме да предупредим инициаторите на подобни действия с думите от Светото Писание, както това беше направено на 23 ноември 2004 г. от сцената на площад «Независимост» в изявлението на редица украински конфесии: «Лъжесвидетел не ще остане ненаказан, и който говори лъжа, не ще се спаси» (Притчи Соломонови 19:5).

«С какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери» (Матей 7:2).

Източник: Православна Церква України

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal