Започнаха дейностите по консервиране на Арменския монастир Сурп Мангар в окупираните северни територии на Кипър

Превод: Йордан Георгиев

Съгласно информацията на Yeni Düzen (13.06.2020) се заявява, че с подкрепата на Европейския съюз са започнали отново работите по възстановяване на Арменския монастир, познат като монастирът Сурп Мангар (Свети Макарий), който е построен в окупирания район на Халевка в планинския масив Пендадактилон.

Според обявлението, се очаква всички дейности по консервиране, които ще бъдат завършени до края на тази година, да се реализират с техническата подкрепа на Програмата за развитие на Обединените нации (UNDP) в Кипър и на междуобщностната Техническа комисия за културното наследство.

Източник: Ρομφαία

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal