Еладската Църква: Турция да уважава характера на Света Софѝя като християнски паметник

Превод: Йордан Георгиев

Във връзка с информацията в средствата за масова информация, че правителството на съседна страна Турция предприема стъпки към промяна на сегашния статут на музей на Свещения Храм на Света Софѝя Божия (Премъдрост Божия – Бел. прев.) в Константинопол, с цел да бъде превърнат в мюсюлмански храм (джамия), от Пресслужбата на Свещения Синод на Еладската Църква се съобщава следното:

Комюнике на Пресслужбата на Свещения Синод на Еладската Църква

Храмът на Света Софѝя Божия е построен от християнския император Юстиниан, осветен и открит на 27 декември 537 г. сл. Хр. и е определен като място за църковно служение, посветен на Премъдростта Божия, Господа нашего Иисуса Христа.
Става въпрос за шедьовър на архитектурния гений, който е световно прочут преди всичко като паметник на Християнската култура. Стойността му остава вселенска (универсална), понеже Християнството има наднационално и вселенско измерение. Никое модерно и постмодерно схващане (концепция) на „мултикултурализма“ не е създало паметник, чрез който да се изразява по неповторим начин християнското схващане за висше Добро и Красота.
Считаме, че отмяната на културно неутралното използване на паметника като музей, който разумно беше установен като такъв от Турската Република през 1934 г., сега се опитва да го превърне от едно културно място в трофей и символ на завоеванието. Евентуалната промяна на неговия статут ще доведе до остър протест и разочарование у християните по целия свят, което ще навреди по най-различни начини на самата Турция. Светата Църква вътре в този Храм е свикала много Синоди (Събори) с най-голямо значение за християнския живот и вяра.
Без друго, и тези оцелелите, неописуеми прелести, мозаечни иконографии на святи личности на християнската вяра, непрестанно декларират със своето мълчание историческата и духовна връзка на Храма с Християнството.
Абсолютно необходимо е правителството на съседната страна да прояви благоразумие и уважение към характера на паметника, така че да вземе правилното решение за запазване на status quo на Света Софѝя, като музейно място.

От Пресслужбата на Свещения Синод на Еладската Църква

Източник: Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal