Еладската Църква: Православните Християни като членове на Църквата нямат нужда от различните новопоявили се еретически движения

Превод: Йордан Георгиев

Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква на своето второ заседание на 03 юни 2020 г. като взе предвид предложенията на Синодалната Комисия за ересите, реши следното:

«б) Уведомява православния народ за новата прозелитска дейност на неопротестантската организация „Гръцки мисионерски съюз“ като отбелязва, че Православните Християни като членове на Църквата на едното и единствено Тяло Христово нямат нужда от различните новопоявили се еретически движения, нито от различните техни проповедници от страната и от чужбина. Православните Християни трябва да вярват в Христовото Евангелие, както то ние е предадено отначалото от Светите Евангелисти и изтълкувано от Светите Отци на нашата Църква», се казва в прессъобщението на Постоянния Свещен Синод на Еладската Църква.

Източник: Ἐκκλησία τῆς λλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal