Еладската Църква: „Йога“ е напълно несъвместима с нашата Православна Християнска Вяра и няма никакво място в живота на Християните

Превод: Йордан Георгиев

Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква на своето второ заседание на 03 юни 2020 г. като взе предвид предложенията на Синодалната Комисия за ересите, реши следното:

«а) По повод препоръката на различни органи и средства за масова информация за „йога техниката“ като начин за справяне със стреса в периода на пандемията от коронавирус Covid-19, Свещеният Синод като взе предвид своето прессъобщение от 16 юни 2015 г. по отношение на „йога техниката“ и с оглед зачитане на религиозната свобода, която в нашата страна (Гърция – Бел. прев.) е конституционно гарантирата и зачитана, но и със своята пастирска отговорност за избягване създаването на климат на религиозен синкретизъм, единодушно реши да припомни на вярващия народ, че: „Йога“ представлява основна глава (школа – Бел. прев.) от религията индуизъм, която разполага с голямо разнообразие от школи, клонове, направления и концепции и не представлява „вид гимнастика“. Поради това Синодът отбелязва за пореден път, че „Йога“ е напълно несъвместима с нашата Православна Християнска Вяра и няма никакво място в живота на Християните», се казва в прессъобщението на Постоянния Свещен Синод на Еладската Църква.

Източник: Ἐκκλησία τῆς λλάδος

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal