ЕКСКЛУЗИВНО: Правителството на Белгия забрани преподаването на Божественото Причастие

Превод: Йордан Георгиев

Брюксел, Белгия

Правителството на Кралство Белгия разреши отварянето на храмовете в страната от 08 юни 2020 г. за отслужването на богослуженията в присъствието на вярващите, но забранява Божественото Причастие по начина, по който се преподава днес чрез общата Света Лъжица, съгласно Отеческото учение и Свещеното Предание на Светата Православна Църква, зад която застана твърдо Негово Божествено Всесветейшество Вселенския Патриарх г-н г-н Вартоломей в своето писмо, изпратено до останалите Предстоятели на поместните Църкви – Бел. прев.

В този случай, вярващите ще могат да присъстват на Божествената Литургия, без обаче да могат да се причастят.

Припомняме, че същата забрана е в сила за Германия, Австрия и някои провинции на Канада.

Според информацията на Εθνικός Κήρυξ се заявява, че Митрополитът на Белгия, Нидерландия и Люксембург г-н Атинагор е уведомил Вселенския Патриарх Вартоломей относно това развитие.

В Енцикликата на Митрополита на Белгия г-н Атинагор от 06 юни 2020 г. са поместени наред с това и други неща:

«Отслужването на общото богослужение отново се помрачава от следното: към настоящия момент не ще бъде възможно за нашите вярващи да се причастяват с Тялото и Кръвта Христови. За всички нас това е много притеснително. Всъщност е болезнено. Всяка една такава мярка е само временна, докато Светият и Свещен Синод на нашата Вселенска Патриаршия не даде решение. Невъзможността да се причастяват вярващите трябва да се разбира като послушание и прилагане на законите, които са наложени от правовата държава, в която живеем. Ние като ръководители на Църквата, трябва да поемем отговорност, така че да не ни обвиняват за нищо в тази пандемия. Живеем в страни, които не са православни, но не се намесват във вътрешното функциониране на нашата Църква, и които уважават религиозните свободи.  От друга страна,  гражданските власти очакват да направим всичко възможно за да подсигурим безопасността на всички и главно на общественото здраве».

В същото време на 06 юни 2020 г. Правителството на Кралство Белгия публикува правителствен декрет в Правителствения Вестник, който посочва мерките, които трябва да се спазват.

В чл. 6 на указа се казва: «Позволява се общото отслужване на религиозната служба, както и на индивидуалните посещения в местата за религиозна почит. Представителните органи на религиите прилагат извънредните мерки и дават указания, спазвайки следните условия:

– Прилагане на правилата за социална дистанция, по-специално с отстояние между вярващите от 1,5 метра, освен тези, които живеят под общ покрив

– … 10 кв. м. площ се полагат на един вярващ, а най-големият брой вярващи, които могат да бъдат в една сграда не може да бъде повече от 100 души, което ве в сила до 30 юни, и 200 души от 01 юли 2020 г.

– забранява се физическия контакт между хора и предмети от много съучастващи лица

– осигуряване на влизане и излизане от храма на необходимите продукти за хигиена на ръцете».

Митрополит Атинагор в своята Енциклика се позова на едно свое интервю преди няколко седмици, като заяви, че «начинът на преподаване на Божественото Причастие, както това става в нашата Църква е непознат в другите християнски страни. Ясно е, че ние вярваме, че не се предава никаква болест чрез Тялото и Кръвта Христови. Това е вярата на нашата Православна Църква, но и личното ми дълбоко убеждение, откакто служа като клирик на нашата Църква тук повече от тридесет (30) години. Въпреки това е трудно да обясня това на отговорните за общественото здраве лица!

Затова е нужно да проявим малко послушание като знаем, че се молим и нямаме търпение да се върнем към нормалния живот, колкото е възможно по-скоро. Между другото, очакваме решението на Светия и Свещен Синод, под ръководството на нашия Вселенски Патриарх, който има отговорност за напътствията в живота на нашата Църква».

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal