Екатеринбургският Епархийски Съд разгледа поведението на Схиигумен Сергий (Романов). Ще има второ заседание

Превод: Соня Димитрова

На 15 юни 2020 г. в Епархийския Съд на Екатеринбургска Епархия (Московска Патриаршия) се състоя «Разглеждането на поведението на Схиигумен Сергий (Романов)». На официалния сайт на Епархията се цитира откъс от съдебното постановление:

«Тъй като Схиигумен Сергий (Романов), след като прочете предварително подготвен текст, който нямаше никакво отношение към повдигнатите му обвинения, и набързо напусна заседанието на Епархийския Църковен Съд, без да отговори на въпросите по същество, следващото заседание на Епархийския Църковен Съд да се проведе на 26 юни тази година. Изразяваме надеждата си, че Схиигумен Сергий (Романов) ще може през това време да намери духовни сили за жив и искрен разговор, и ще преразгледа своето отношение и поведението си, ще се вразуми и поправи».

Епархийският Съд също така изрази недоволството си, че Схиигумен Сергий (Романов) се е явил на заседанието с нагръден Кръст (на 27 май той беше лишен от правото да го носи – Бел. Doxologia INFONEWS) и напомни на клириците от Епархията, «че съслужението със Схиигумен Сергий (Романов), ако той се осмели да извършва богослужения докато е аргосан, ще доведе до налагане на аргос и на самите съслужещи».

Епархийският Съд на Екатеринбургската Епархия се състои от пет съдии. Епархийският Съд се оглавява от митрофорния Протойерей Николай Малета, настоятел на Катедралата на Света Троица. В състава на Съда са включени и: Протойерей Петър Мангилев, проректор по научната работа в Екатеринбургската Духовна Семинария (ЕДС); Протойерей Сергий Алексеев, завеждащ катедрата по църковно-практически дисциплини в ЕДС, и Игумен Йероним (Миронов), Игумен на Верхотурския Монастир на Свети Николай. Тъй като последният неотдавна се зарази с коронавирус, не се знае със сигурност дали ще присъства на заседанието. Функциите на секретар на Съда се изпълняват от секретаря на Епархийския Съвет Игумен Венинамин (Райников).

Източник: Credo.Press

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal