Гарантиране на детството, зачитайки международното право

На 4 юни се чества Международния ден на невинните деца, жертви на агресии, учреден от Обединените нации на 14 август 1982, за да потвърди постоянните усилия на организацията за закрилата на правата на децата.

250 милиона са децата, които живеят в страни и зони, засегнати от конфликти, и които често се превръщат в първите беззащитни жертви на тези рискови ситуации, принудине да понасят най-много жестоките последици на войната. Именно най-малките са често мишена на воюващите, които ги рикрутират, превръщайки ги в деца-войници и откъсвайки ги завинаги от правото им на детство. Принудени да се сражават, понасят сексуални насилия, биват отвличани и убивани при атаките срещу „чувствителните цели“, като училища и болници. Именно, за да се защитят непълнолетните от тези опасности, днес се чества Международния ден на децата невинни жертви на агресии. Той бе учреден от ООН на 14 август 1982, за да потвърди постоянните усилия на Обединените нации за закрилата на правата на детето. Целта на честването е да се повиши осведомеността и да се вземе под внимание болката, която изпитват децата, които по целия свят са жертва на физическо, психическо и емоционално насилие.

Насилие срещу малките, което не стихва

Освен този Ден, именно, за да се защити все повече това накърнено дество, на 20 ноември 1989 г. бе приета от Общата асамблея на ООН Конвенцията за правата на децата и юношите. За първи път бяха определени основните права, които трябва да бъдат гарантирани на всички деца по света. Конвенцията е ратифицирана от 196 държави, превръщайки се по този начин в трактат за човешките права с най-голям брой подписали държави. Но въпреки направения напредък, насилията срещу децата не стихват, дори са се увеличили преди всичко в много зони на война и конфликти.

Източник: Vatican NEWS

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal