Всички Храмове и Монастири в Свещената Софийска Митрополия трябва да бъдат регистрирани в Агенцията по вписванията, Регистър БУЛСТАТ, в срок до 30 юни 2020 г.

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
Don`t copy text!