Архиепископът на Америка Елпидофор участва в мирен протест в Бруклин

Архиепископът на Америка г-н Елпидофор (Вселенска Патриаршия) в своя профил във фейсбук публикува своето послание и призив за спазване на мира, справедливостта и равенството за всеки добронамерен гражданин, независимо от неговата раса, религия, пол или етнически произход.

«Дойдох тук в Бруклин днес, за да изразя моята солидарност с моите скъпи сестри и братя, чиито права са били потъпкани насила. Това беше мирен протест, без насилие от какъвто и да е вид и аз искам да благодаря на всички участници, защото насилието поражда само повече насилие. Ние трябва надигнем глас и да говорим силно срещу несправедливостта в нашата страна. Това представлява наш морален дълг и задължение е да отстояваме светостта на всяко човешко същество. Изправихме се пред една пандемия, която предизвика тежки соматични (телесни) заболявания, но и духовната болест в нашата родина се задълбочава все повече като тя трябва да бъде лекувана, както чрез действия, така и с думи.  Аз ще продължа да стоя на страната на всички онези, които работят за спазването на мира, справедливостта и равенство за всеки добронамерен гражданин, независимо от раса, религия, пол или етнически произход».Архиепископът на Америка г-н Яков Кукузис (1 юли 1959 –29 юли 1996) заедно с Мартин Лутер Кинг през 1965 г.

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal