Προσκύνημα εἰς τήν Καππαδοκίαν

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι καί ἐφέτος θά πραγματοποιηθῇ τό καθιερωμένον Πατριαρχικόν προσκύνημα εἰς τήν Ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν, τό ἀπό εἰκοσαετίας καί πλέον συνεχιζόμενον.

Οὕτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, θά χοροστατήσῃ κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Ἰουνίου, καί περί ὥραν 6.00 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ἀνακοῦ (Kaymaklı), τήν δέ ἑπομένην, Κυριακήν, θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου τῆς κωμοπόλεως Ἰντζέσου (İncesu), τῆς ὁποίας ὁ Δήμαρχος πρό τινος, δι’ ἀπεσταλμένου αὐτοῦ εἰς Φανάριον, προσεκάλεσε τόν Πατριάρχην νά τιμήσῃ διά τῆς ὑψηλῆς ἐπισκέψεώς Του τόν Δῆμον αὐτοῦ.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 5ῃ Ἰουνίου 2020
Ἐκ τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας

Πηγή: Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal