ΕΚΤΑΚΤΟ: Οι Προκαθήμενοι των άλλων κατά τόπον Εκκλησιών απάντησαν ότι συμφωνούν με τον πατροπαράδοτο τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας

Πληροφορίες από το Φανάρι αναφέρουν ότι και οι Προκαθήμενοι των άλλων Εκκλησιών απάντησαν ότι συμφωνούν με τον πατροπαράδοτο τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας.

Πηγή: Aviketos


 

Donate to Doxologia Infonews

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews