ΕΚΤΑΚΤΟ: Οι Προκαθήμενοι των άλλων κατά τόπον Εκκλησιών απάντησαν ότι συμφωνούν με τον πατροπαράδοτο τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας

Πληροφορίες από το Φανάρι αναφέρουν ότι και οι Προκαθήμενοι των άλλων Εκκλησιών απάντησαν ότι συμφωνούν με τον πατροπαράδοτο τρόπο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας.

Πηγή: Aviketos

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal