ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ

Ο Της Οικουμένης ο Πρώτος, Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Του Γένους και της Ρωμιοσύνης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, άγει σήμερα τα ονομαστήρια Του και η σκέψη όλων μας, οφειλετικώς, διακτινίζεται ανά την οικουμένη, στο οικουμενικό και ιλαρό πρόσωπο Του και στην μαρτυρική Εκκλησία της Του Κωνσταντίνου Πόλεως.

Πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός τόν Παναγιώτατον καί Σεβασμιώτατον ἡμῶν Αὐθέντην καί Δεσπότην, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, κύριον κύριον Βαρθολομαῖον. Κύριε, φύλαττε Αὐτόν εἰς πολλά ἔτη. Ἀμήν!

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ!

Ἐκ τοῦ Doxologia INFONEWS


DONATION

If you wish, you can support us with your donation. We thank you from the bottom of our hearts!


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ