Църквата на Крит: Тайнството Божествена Евхаристия не подлежи на преговори

Превод: Йордан Георгиев

На 27 май 2020 г. вечерта от Свещения Епархийския Синод на Църквата в Крит излязоха с комюнике относно Тайнството Божествена Евхаристия. Това се наложи заради християно-талибанските изказвания на малцина клирици, богослови и вярващи относно едно лично богословско мнение на клирик от Крит, който в своята статия изрично подчертава, че не желае никого да ангажира със своите съждения относно начина на причастяване. Поради настаналата християно-талибанска истерия и псевдодуховна екзалтация на интернет оплювания и виртуални спорове, които нямат полза никому, предизвикващи объркване и суматоха Свещеният Епархийски Синод на Църквата на Крит се наложи за пореден път да заяви своята позиция по въпроса с приемането на Божествената Евхаристия. Синодът за пореден път заявява, че Божествената Евхаристия  не подлежи на преговори. С други думи, този въпрос е приключен и затворен, следователно от него не може да произлезе никакъв дебат.

Вселенска Патриаршия

Свещен Епархийски Синод на Църквата на Крит

Комюнике

Свещеният Епархийски Синод на Църквата на Крит, относно дискусията, която беше безполезна, но и заради публичния интернет диалог, излагането на различни позиции и виждания относно Тайнството на Тайнствата Божествената Евхаристия и Божественото Причащение с Тялото и Кръвта на нашия Господ Иисус Христос, с дълбоко чувство на пастирска отговорност, заявява единодушно и във всички посоки, че Всесвещеното Тайнство Божествена Евхаристия не подлежи на преговори. От друга страна, църковният опит свидетелства, че установеният днес и от много векове начин на предаване на Всесвятото Тяло и Честна Кръв на нашия Христос на вярващите не представлява причина за болест, поради това и не се поставя на никаква дискусия или диалог.

Църквата на Крит, която стои далече от фанатизма, афоресванията (отлъчванията – Бел. прев.) и опасните експериментирания, за пореден път заявява необходимостта да подсилим нашата вяра в Троичния Истински Бог, да останем твърди с непоколебимо и силно придържане към принципите „които са поставени от нашите Свети Отци“ за да останем непоклатими във Вярата на Светиите без преувеличения и страхове.

Нека уважаваме Тайнството на Тайнствата и да не се подвеждаме от повърхностните и безцелни призиви, които предизвикват объркване и суматоха.

Без друго, свободното пристъпване към Свещеното Тайнство Божествена Евхаристия изисква освен всичко истинска и здрава вяра у човека, без „задни мисли“ и съмнения, за да може от неговото общение с Всесвятото Тяло и Честна Кръв на нашия Господ да произлезе „опрощаване на греховете и живот вечен“.

Може би повече от всякога е необходимо в тези трудни и променливи времена да подсилим и укрепим нашата вяра, да излекуваме нашите слабости, да останем твърди в кораба на нашата Света Църква и да подходим с уважение и надежда към нея, със сърдечна молитва, така че чрез Благодатта и милостта на Всесвятия Бог да излезем силни и укрепени от нашето общо изпитание.

Ираклион, 27 май 2020 г.

От Свещения Епархийски Синод на Църквата на Крит

Източник: Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal