Църквата в Албания помага на нуждаещите се семейства в периода на пандемията

Превод: Йордан Георгиев

Православната Църква в Албания продължава да се грижи като „състрадателна майка“ за нуждаещите се свои деца. Освен че се моли за тях, Църквата в Албания извършва огромна социална дейност и помага на нуждаещите се в трудните за тях дни. За тази цел, за пореден път Църквата организира събирането на хранителни продукти и помощи за нуждаещите се християни, след което тя им ги предоставя.

Високопреосвещеният Митрополит на Елбасан г-н Антоний, следвайки тази практика и традиция се опита да бъде по-близо до своите чеда и по-конкретно до изпадналите в затруднение семейства като организира за тази цел различни инициативи. По този начин, в сътрудничество с организацията FOOD BANK ALBANIA (Хранителна Банка на Албания) той създаде възможността 150 семейства да се възползват от хранителните пакети и перилните препарати за своето домакинство или около 600 души като цяло. Помощта беше разпределена в Елбасан, Печин, Грамш, Църик, Кукан, Криезиар, Шелкан, Трапсеништ, Гинар и Завалине.

Нека изпълним Божията воля чрез дела на земята и на небето: «Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина!» (1Йоан 3:18)

Източник: Ὀρθόδοξος Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας | Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal