Храмът на Възкресение Христово в Йерусалим отваря на 24 май 2020 г.

Превод: Йордан Георгиев

Днес на 23 май 2020 г.  представителите на Йерусалимската Патриаршия, Арменската църковна общност и Францисканците излязоха с общо комюнике за отварянето на Всесвещения Храм на Възкресение Христово.

Това става възможно след като на 21 май 2020 г. правителството на Държавата Израел отмени всички забрани за богослужения на закрито.

В своето комюнике Йерусалимският Патриарх г-н г-н Теофил III, Кустодият на Светата Земя Франческо Патън и Арменският патриарх на Йерусалим Нурхан Манугиян съобщават, че от неделя на 24 май 2020 г. Храмът на Възкресение Христово в Йерусалим отново ще бъде достъпен за вярващи.

От съображения за сигурност и да се избегне опасността от ново разпространение на инфекцията Covid-19, в началото броят вярващи ще бъде определен на 50 души, а Базиликата ще е достъпна само за тези, които нямат температура или симптоми на инфекцията, но като носят подходящо покривало за лице (маска, кърпа – Бел. прев.)“, се отбелязва в комюникето.

Накрая се подчертава, че задължително трябва да се спазва отстояние от 2 метра между поклонниците и да се избягва, всякакво действие, което може да включва физически контакт като докосване и целуване на Икони, с църковни одежди и с персонала в Храма на Възкресение. Всички дадени указания следва да се спазват.

Източник: Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal