Турски депутат от арменски произход алармира, че гръцки православен храм в района на Аргируполис (Турция), както и гробовете около него се разграбват и унищожават | VIDEO

Превод: Йордан Георгиев

Турският депутат от партията на малцинствата Гаро Пайлан, който е етнически арменец алармира, че гръцки православен храм  и гробовете около него в района на Аргируполис (Гюмюшхане – Бел. прев.) са разграбвани и унищoжавани, а турските власти не вземат никакви мерки да спрат този процес.

Гробовете около Храма са разрушени и осквернени, както и стенописите в него.

«Църквата е успяла да издържи на условията на времето, докато в последните години стенописите, които украсяват Храма, са буквално унищожени. Гробовете, които се намират около Църквата са разграбени и отворени от търсачи на съкровища. Местните жители (мюсюлмани от арменски и гръцки произход – Бел. прев.) алармират за тази катастрофа, заявявайки, че очевидно не се уважава и цени нито историческото, нито културно наследство на страната», заяви депутатът от HDP (Демократична партия на народите, т.е. малцинствата в Турция– Бел. прев.).

Г-н Гаро Пайлан попита министъра на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой:

  • Идентифицирани ли са лицата, които са разкопали гробовете за да търсят съкровища около Църквата и в нея и дали срещу тях е образувано наказателно производство?
  • Поради каква причина историческите сгради, които се намират на това място не се опазват от министерството на културата?
  • Имате ли намерение да възстановите Църквата, която да функционира като място за религиозно почитание?
  • Какви са действията, които е предприело министерството за да предотврати катастрофата на културната памет и културните ценности на Християните?
  • Защо не можете да спрете действията на иманярите (търсачите на богатства – Бел. прев.)?

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal