Турски депутат от арменски произход алармира, че гръцки православен храм в района на Аргируполис (Турция), както и гробовете около него се разграбват и унищожават | VIDEO

You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
Don`t copy text!