Синодът на Еладската Църква: Атаките на турската преса към Вселенския Патриарх са несправедливи и заставаме зад неговата уважавана личност

ӕͅđɁӇ ԇӠ ɅсӠӕ͏ďՠԇӠŊʋǓɁӯבǓԏӠ̐ύǓ

Превод: Йордан Георгиев
Решения на Постоянния Свещен Синод на Еладската Църква за месец май
Днес на 12 май 2020 г. във вторник, заседава Постоянният Свещен Синод (ПСС) на Еладската Църква на своята 163-та Синодална сесия под председателството на Негово Блаженство Архиепископа на Атина и на цяла Гърция г-н г-н Йероним, където бяха обсъдени въпросите от текущия дневен ред.
ПСС като взе предвид публикациите на част от турската преса срещу Негово Всесветейшество Вселенския Патриарх г-нг-н Вартоломей, счита тази атака за несправедлива и изразява своята безрезервна подкрепа към неговата уважавана личност.
Изразява своето огорчение, съжаление и категорично се противопоставя на всичко, което от време на време се пише, препредава и представя по интернет във връзка с осмиването и злепоставянето на Свещените Тайнства на нашата Света Православна Християнска Църква и по-специално Божествената Евхаристия от някои, които дали от незнание, или от съзнателно безверие не уважават и нападат брутално святото, догматите и Свещените Канони на нашата вяра.
ПСС, като взе предвид оповестяването на 28 април 2020 г. от държавата за съучастието на вярващите в БожественитеЛитургии и в Свещените Служби вътре в  храмоветеот 17 май 2020 г. неделя, определи условията за функционирането на Свещените Храмове със съучастието на вярващите като реши да изпрати съответната разяснителна Енциклика към Високопреосвещените Митрополити за определянето на конкретни мерки така, както са определени от компетентните служби.
Като взе предвид дискусията «за въвеждането на сексуално образование в училищата и включването на новите теми, които ще бъдат включени като задължителни часове в училищната програма и които ще имат за цел преди всичко да развият меки умения у учениците, както и в засилване на политиките  на интегрираното и включващото образование своего рода и във формирането на всестранно развити личности у учениците», изразява своите резерви, тревога и загриженост за правилността и неблагоприятното въздействие на горните инициативи върху полезното и балансирано възпитание на нашите деца.
Също така ПСС реши:
Издаването на Синодалните Енциклики за годините 2000-2020
Преиздаването на Кодекса за църковния ред и църковния протокол на Свещения Синод на Еладската Църква
Баланса, отчета и доклад за всичко свършено през икономическата 2019 г. на Общежитейното църковно образование, както и планираните дейности за 2020 г.
Накрая ПСС одобри командироването на духовници, а след това се зае с проблемите на Свещените Митрополии и текущите служебни въпроси.
От Свещения Синод на Еладската Църква

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal