CREMONA, ITALY - MARCH 29: (EDITORIAL USE ONLY) Nurses making the hearth sign at Cremona Hospital on March 29, 2020 in Cremona, Italy. The Italian government continues to enforce the nationwide lockdown measures to control the spread of coronavirus / COVID-19. (Photo by Marco Mantovani/Getty Images)

Автор: Архимандрит Романос Анастасиадис
Превод: Йордан Георгиев
Може би изобщо не е случайно свидетелството на Божието Слово за лекарите и за лекарствата, което се съдържа в книга „Премъдрост на Иисус, син Сирахов“. Тя е една от 10-те т.нар. „Второканонични“ книги на Светото Писание, които са приети от Православната Църква и Римокатолическата църква, но не и от евреите, протестантите и всички онези, които имат влияние от тях…
Затова всички тези жалки теории, които оспорват науката и я използват като „средство“ за някои конспирации срещу човечеството, произхождат по правило от еретиците протестанти и от протестантващите „православни“. За съжаление, и в Гърция имаме в изобилие от тези боклуци… (бихме казали същото и за България – Бел. прев.)
И така тази пандемия от Covid-19 и нашето отношение към науката и начините за справяне с пандемията, които науката посочва, представлява още един удобен случай да се отдели зърното от плявата…, т.е. истинското Православие от еретиците и проповядващите еретизъм нео-богомили, пуритани и пр. вдъхновители на всички теории на конспирацията като реакция на логиката и отговорността.
_______
1. Почитай лекаря с чест според нуждата от него, защото Господ го е създал,
2. и лекуването е от Вишния, и от царя получава дар.
3. Знанието на лекаря ще възвиси главата му, и между велможите ще бъде на почит.
4. Господ е създал от земята лекарства, и благоразумен човек не ще ги пренебрегва.
5. Нали чрез дърво водата стана сладка, за да бъде позната Неговата сила?
6. Затова Той е дал на людете знание, за Да Го прославят в Неговите чудни дела:
7. с тях Той лекува човека и премахва болестта му.
8. Който приготвя лекарства, прави от тях смес, и занятията му не се свършват, и чрез него бива добро по лицето на земята.
9. Синко, в болестта си не бивай небрежен, а се моли Господу, и Той ще те изцели.
10. Остави греховния живот, изправи ръцете си и очисти сърцето от всякакъв грях.
11. Възнес благоухание и споменна жертва от семидал и направи тлъст принос, като да си вече на умиране;
12. и дай място на лекаря, защото и него Господ е създал, и да се не отдалечава той от тебе, защото е потребен.
13. В някое време и в ръцете на лекарите има успех;
14. защото и те се молят Господу, за да им помогне да дадат на болния облекчение и изцеление за продължаване живота.
15. Но който съгрешава пред Твореца си, да падне в ръцете на лекаря!
(Сир. 38:1-15)
Из книга „Премъдрост на Иисус, син Сирахов“
 
 

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal