На 12 май Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава

Превод: Йордан Георгиев

На 12 май 2020 г., във вторник Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава от 09:00 ч. като щесе занимае с въпросите от текущия дневенред.
От Свещения Синод на Еладската Църква

 

Donate to Doxologia INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

 

Follow us on Twitter:

@doxologiainews

 

Follow us on Facebook page:

@doxologiainfonews

 

Join our Facebook group:

@doxologiainfonews.group

 

Follow us on Instagram:

@doxologiainfonews

 

Follow us on ВКонтакте:

@doxologiainfonews

 

Join our Telegram channel:

@doxologiainfonews

 

Subscribe to us on YouTube:

@doxologiainfonews


✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎