На 12 май Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава

Превод: Йордан Георгиев
На 12 май 2020 г., във вторник Постоянният Свещен Синод на Еладската Църква ще заседава от 09:00 ч. като щесе занимае с въпросите от текущия дневенред.
От Свещения Синод на Еладската Църква

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal