Местоблюстителят на Патриаршеският престол в Грузия Митрополит Шио: 20 на сто от нашата страна е завладяна от Русия и дано Бог да ни даде пълна свобода и обединение | VIDEO

Превод: Йордан Георгиев

«За съжаление 20 на сто от нашата страна е завладяна и дано Бог да ни позволи да присъстваме на обединението ѝ и на истинската свобода на нашия народ», заяви местоблюстителят на Патриаршеския престол в Църквата на Грузия, Сенакският и Чкороцкуският Митрополит г-н Шио в Храма на Кашвети по време на своята проповед по случай Деня на независимостта на Грузия (26 май 2020).

Той заяви, че макар грузинският народ да има външна свобода, не я познава и не може да я използва правилно, защото свободата и независимостта са голям дар Божий.

«Бих искал да ви предам молитвите и благословията на Католикос-Патриарха на цяла Грузия г-н г-н Илия II и нека неговата благословия да се разпростре над цяла Грузия», заяви Митрополит Шио (Муджири).

«Днес ние си спомняме за нашите предци, за хората, които са се борили за нашата независимост (от Русия – Бел. прев.), за хората, които са успели и заслужили с това обявяването на независимостта. Сигурно си мислим за това какво е свободата, за понятието свобода, за понятието независимост. Това е важно, защото може да имаме външна свобода, но не я познаваме и не можем да я използваме правилно, защото свободата и независимостта са голям дар Божий, те са дадени от Бога. Може би преди всичко свободата е средство, чрез което човек може свободно да служи на Бога и да върши Божието дело на земята. За това има външна свобода, за да може човек да постигне вътрешната свобода, което е взаимозависимо. Без външната свобода човек умира духовно. Чрез свободата човек е духовно интегриран. От друга страна, свободата може да бъде загубена, ако човек злоупотреби с нея и не успее да изпълни своите духовни задачи…», заяви г-н Шио Муджири.

В края на своята проповед Митрополит Шио продължи да говори отново по болната тема за всички грузинци – окупацията на 20 % от територията на Грузия от Русия, заявявайки следното:

«Нека Бог да благослови нашата страна и нека Бог даде пълна свобода и обединение на нашия народ. Днес, за съжаление 20 на сто от нашата страна е завладяна. Това вероятно е първата най-голяма болка на грузинските патриоти в нашия земен живот, която дори човек може да има. Нека Бог даде възможност всички ние да присъстваме на обединението на нашия народ и истинската свобода, както външна, така и вътрешна».

Източник: http://kvira.ge/569772

✎ КОМЕНТАРИ • COMMENTS ✎