Латвийското Правителство изплати еднократна помощ от 300 евро на свещениците заради карантината

Превод: Соня Димитрова

Латвийският Кабинет на министрите подкрепи предложението на Министерството на правосъдието да отпусне 236 400 евро от фонда за непредвидени разходи за кризисни помощи за свещенослужителите и църковнослужителите. Те ще получат еднократно помощ в размер на 300 евро.

Както отбеляза на 13 май порталът Delfi, хората, които работят в религиозни организации и църковните служители, продължават да изпълняват задълженията си. Те не могат да кандидатстват за социална помощ «поради принудителен престой», а доходите им са намалели значително, тъй като хората не могат да посещават богослуженията заради пандемията.

Министерството на правосъдието отбеляза важния принос на Църквите за опазването на психическото и физическото здраве на населението. Църквите призоваваха енориашите да останат вкъщи и в същото време оказваха психологическа помощ на енориашите, така че държавата трябва да предостави минимална подкрепа на служителите и работниците на религиозни организации.

За получаване на обезщетението те трябва да бъдат включени в съставен от църквата списък на лицата, за които са внасяни осигуровки. В същото време доходът на религиозната организация през март или април 2020 г. трябва да бъде поне с 30% по-малък от нейния доход за същия период през 2019 г.

Латвия се счита за една от най-бедните страни в Европейския съюз – приходите в годишния й бюджет за 2018 г. са били около 10 милиарда долара, което е над 30 пъти по-малко от съответния показател на годишния бюджет на Руската федерация и над 88 пъти на Италия.

Източник: Credo.Press

DONATE TO DOXOLOGIA INFONEWS

BANK: Eurobank Bulgaria AD (Postbank)

IBAN: BG46 BPBI 8898 4030 6876 01

or through PayPal